Du tävlar om kunderna. Vi sköter spelplanen. - MRF

Du tävlar om kunderna. Vi sköter spelplanen.

Bilhandeln i Sverige agerar på en hårt konkurrensutsatt marknad som hela tiden förändras. MRF arbetar med de övergripande frågorna, från den lokala handlarens perspektiv upp till EU-nivå.

Vi granskar avtal, tar fram statistik för både nybils- och begagnatmarknaden, vi gör prognoser inför kommande års försäljning. Vi gör också praktisk nytta i vardagen. Vi arrangerar utbildningar och event samt kan agera bollplank när ett medlemsföretag hamnar i en svår situation. Vår juridiska rådgivning och våra juridikkurser är mycket uppskattade. MRF arbetar också med Allmänna reklamationsnämnden och tar fram gemensamma leverans- och garantivillkor samt MRFs varudeklaration i samarbete med Konsumentverket.

Dela via mail

MRF Plus-garanti – 12 och 24 månader

MRF Plus-garanti ger dina kunder ett utökat skydd jämfört med den vanliga MRF-garantin. Garantin omfattar fler bilar och ett försäkringsbolag står för risken. MRF Plus-garantin finns i två utföranden, 12 eller 24 månader. Bestäm dig för vilken garanti som passar din verksamhet bäst.

Avancerad statistik för begagnathandeln

MRF Power BI erbjuder försäljningsstatistik för begagnade bilar. Här har du möjlighet att göra körningar som visar hur dina märken utvecklas jämfört med andra, per år eller per månad. För MRF-medlemmar finns ytterligare urvalsmöjligheter


Provkör MRF Begtest 4.0

Välkommen att kontakta oss för att köra en testperiod av MRF Begtest 4.0

MRF Online

På MRF Online finns alla korrekta blanketter, avtal och villkor ständigt uppdaterade. MRF Online betalas per år och tjänsten är knuten till din verksamhet och kan ha obegränsat antal användare.

Kampanj i sociala medier 2024

MRF kör två nya filmer i sociala medier som uppmanar konsumenter att anlita dig som MRF-företag, antingen för att köpa begagnad bil eller serva bilen.

Endast för medlemmar

Du som är medarbetare på ett MRF-företag har tillgång till vårt exklusiva material. För att få detta behöver du registrera dig.


Klaus Silfvenius
Bilhandelsansvarig
klaus@mrf.se
08-701 63 14

Mer om Bilhandel

Antal medlemmar: 950 Huvudfrågor:

  • Affärsrelationen till huvudleverantörer/GA – GA-enkäten
  • Privatleasing, analys av marknaden
  • Bilaffären – garantier, avtal, juridik, ARN
  • Samarbete med märkesföreningar
  • Begagnathantering allt från test till VDN, marknadsföring och omsättningshastighet
  • Marknadsbevakning, statistik
  • Samarbete CECRA/Norden
  • Prognoskommitté nya personbilar, lätta och tunga lastbilar

Nytt inom bilhandel