Du tävlar om kunderna.
Vi sköter spelplanen.

Bilhandeln i Sverige agerar på en hårt konkurrensutsatt marknad som hela tiden förändras. MRF arbetar med de övergripande frågorna, från den lokala handlarens perspektiv upp till EU-nivå.

Vi granskar avtal, tar fram statistik för både nybils- och begagnatmarknaden, vi gör prognoser inför kommande års försäljning. Vi gör också praktisk nytta i vardagen. Vi arrangerar utbildningar och event samt kan agera bollplank när ett medlemsföretag hamnar i en svår situation. Vår juridiska rådgivning och våra juridikkurser är mycket uppskattade. MRF arbetar också med Allmänna reklamationsnämnden och tar fram gemensamma leverans- och garantivillkor samt MRFs varudeklaration i samarbete med Konsumentverket.

Dela via mail