Trygghet för dig och din kund

Om du driver en verkstad och funderar på att bli medlem i MRF, så finns det flera goda anledningar.

Vi jobbar med övergripande branschfrågor, till exempel regelverk och certifikat. Vi är också praktiskt inriktade. Vi ställer upp som bollplank när det uppstår svåra situationer i din vardag. Lång erfarenhet gör att vi känner till många fallgropar. Som medlem får du också tillgång till en rad verktyg för ekonomi, drift av verkstaden och utbildningar. Dessutom har vi en rad medlemsförmåner. Men framför allt är vi en trygghet för dig och din kund.

Dela via mail