Du kan plåt och lack.
Vi kan resten.

Hur påverkar du avtalen mellan försäkringsbolag och verkstäder? Eller utför tidsstudier och definierar branschnormer? Genom MRF!

För att du ska kunna ägna dig åt plåt- och lackskador, din kärnverksamhet, gör vi allt vi kan för att underlätta i din vardag. Mycket av arbetet är förebyggande. Vi gör utredningar och sätter stopp för vissa beslut innan det blir problem. Vi kontrollerar att avtal mellan försäkringsbolag och verkstäder är rimliga – det gäller även licensavtal för vissa programvaror. CABAS används i hela branschen och där finns vi med som kravställare tillsammans med försäkringsbolagen. Vi gör tidsstudier av reparationer och har tagit fram en lacknorm för vad som är godkänt. Just nu gör vi samma sak för plåtverkstäderna.