Du kan plåt och lack. Vi kan resten. - MRF

Du kan plåt och lack. Vi kan resten.

Hur påverkar du avtalen mellan försäkringsbolag och verkstäder? Eller utför tidsstudier och definierar branschnormer? Genom MRF!

För att du ska kunna ägna dig åt plåt- och lackskador, din kärnverksamhet, gör vi allt vi kan för att underlätta i din vardag. Mycket av arbetet är förebyggande. Vi gör utredningar och sätter stopp för vissa beslut innan det blir problem. Vi kontrollerar att avtal mellan försäkringsbolag och verkstäder är rimliga – det gäller även licensavtal för vissa programvaror. CABAS används i hela branschen och där finns vi med som kravställare tillsammans med försäkringsbolagen. Vi gör tidsstudier av reparationer och har tagit fram en lacknorm för vad som är godkänt. Just nu gör vi samma sak för plåtverkstäderna.

Dela via mail

Lack- & skadekonferensen 25-26 januari 2024

MRFs lack och skadekonferens arrangeras 25-26 januari 2024 på Clarion Hotel Arlanda. Programmet lyfter många viktiga frågor i branschen med intressanta och spännande talare.

Bumper – bildelar blir designade möbler

I ett helt unikt projekt omvandlas plast från bilens stötfångare till exklusiva stolar och bord. Uttjänta stötfångare kan med hjälp av 3D-teknik bli designmöbler.


MRF Kalkyl

Att beräkna timdebitering blir allt enklare. Med MRFs nya kalkylprogram tar ni kontrollen över ersättningsnivån innan ni skriver på avtal med försäkringsbolagen eller för garantiersättning.

Kvalitetssäkrad skadeverkstad

Branschen och en majoritet av försäkringsbolagen har ställt sig bakom de kvalitetssäkrande riktlinjerna för skadereparationer av fordon upp till 3,5 ton. Ladda ner de uppdaterade riktlinjerna här.

Utbildningar inom plåt och lack

Våra utbildningar och evenemang är unika för branschen och anordnas enbart via oss på MRF. Passa på att utöka dina kunskaper och få en inblick i de branschfrågor som är aktuella just nu.


Jan Olvenmo
Ansvarig plåt och lack
jan.olvenmo@mrf.se
08-701 63 21

Mer om Plåt och lack

Antal medlemmar: 650 Huvudfrågor:

 • Försäkringsbolagsrelaterade frågor
 • Tidsstudier – Tidverk (MYSBY6, Lackstudie)
 • Kvalitetssäkrad skadeverkstad
 • Kravställare på Cabas-systemet
 • Utvecklar och leder utbildningar
 • Arbetsmiljöfrågor

Rådgivning endast till MRF-företag

Nytt inom plåt och lack

 • Ny EU-lagstiftning inom hållbarhet – branschanpassad utbildning
  Ny EU-lagstiftning inom hållbarhet kommer inom kort och den nya lagstiftningen innebär att företagsledningar och styrelser får samma ansvar för hållbarhetsrapportering som för ekonomisk rapportering. MRF erbjuder medlemsföretag en fördjupad och branschanpassad steg-för-steg-utbildning.
 • MRFs medlemsförsäkring
  Som MRF-företag har du möjlighet att teckna en konkurrenskraftig och omfattande företags-, fastighets- och flytande försäkring som är helt anpassad efter branschens behov.
 • Vill du utveckla ditt företag?
  Vill du utveckla ditt företag och jobba mer effektivt? Här får du veta mera om kostnadsfria satsningar för att utveckla ditt företag.
 • Hur hittar vi HR-pengar?
  Nyckeltalsinstitutet mäter, analyserar och utbildar organisationer i hur de personalekonomiska nyckeltalen kan hjälpa HR. Alltid med syfte att du som företag ska få bättre förståelse för era villkor och påvisa hur de faktiskt påverkar företagets framgång.
 • Ny visselblåsarlag – vad du som arbetsgivare behöver tänka på
  I juni 2020 presenterade regeringen sin utredning av EU:s nya visselblåsardirektiv. Den svenska lagen föreslås träda i kraft i december 2021 och innebär att alla arbetsgivare med fler än 50 anställda ska inrätta ett visselblåsarsystem. Här kan du läsa om vad detta innebär och hur ditt företag kan göra för att anpassa sig.