Tungt vägande skäl att tillhöra MRF - MRF

Tungt vägande skäl att tillhöra MRF

Vår sektion för tunga fordon arbetar med branschspecifika frågor kring tunga fordon, ser över avtal och gör lönsamhetskalkyler.

Vi håller utbildningar, bland annat tillsammans med Sveriges Åkeriföretag, samt juridikutbildningar inriktade på tunga fordon. Tillsammans med Lastfordonsgruppen har MRF varit med och utformat LFG21 som innebar nya leveransbestämmelser i lastbilsbranschen. I branschen är det BIL Sweden som gör prognoser för transportbilar, men på den tunga sidan är det MRF som står för prognoserna kring vilka volymer som kommer att säljas.

Dela via mail

Tunga fordon dokument – LFG21

Gemensamma riktlinjer och gemensamma dokument från Lastfordonsgruppen (LFG) och MRF.

MRF-kampanj i sociala medier

MRF har tagit fram två nya filmer till sociala medier som uppmanar konsumenter att anlita dig som MRF-företag, antingen för att köpa begagnad bil eller serva bilen.


Opinion för tunga fordon

MRF driver ett kontinuerligt lobbyarbete med målet att ge medlemsföretag verksamma inom tunga fordon rätt affärsförutsättningar.

Statistik

Här uppdaterar vi med statistik för bilhandel. Du hittar nästan all statistik här, men det finns en del som riktar sig enbart till medlemmar och som vi har lagt bakom inloggning.

GA-enkäten 2023 

Kolla bilder från prisutdelningen.

Dokument tunga fordon

Du som är medarbetare på ett MRF-företag har tillgång till vårt exklusiva material. För att få detta behöver du registrera dig.


Anders Oleandersson
Ansvarig Tunga fordon

Mer om Tunga fordon

Antal medlemmar: 135 Huvudfrågor:

 • GA-enkäten
 • Prognosarbete
 • Statistik
 • Utbildning inom verkstadsjuridik, bilhandelsjuridik och inblick i åkerinäringen
 • Påbyggarfrågor, LFG21
 • Driver 74 ton
 • Myndighetskontakter
 • Samarbete Sv Åkeriföretag

Nytt inom tunga fordon

 • AECDR nyheter från Bryssel 9/2024
  Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation – AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i EU.
 • AECDR nyheter från Bryssel 8/2024
  Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation – AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i EU.
 • Ny EU-lagstiftning inom hållbarhet – branschanpassad utbildning
  Ny EU-lagstiftning inom hållbarhet kommer inom kort och den nya lagstiftningen innebär att företagsledningar och styrelser får samma ansvar för hållbarhetsrapportering som för ekonomisk rapportering. MRF erbjuder medlemsföretag en fördjupad och branschanpassad steg-för-steg-utbildning.
 • AECDR nyheter från Bryssel 7/2024
  Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation – AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i EU.
 • Presentation av GA-enkäterna 2024
  17 maj sker den samlade presentationen av MRFs GA-enkäter 2024 hos Audi Studio i Stockholm. Vi tackar medlemsföretagen för deras svar och engagemang kring GA-enkäterna.