Tungt vägande skäl
att tillhöra MRF

Vår sektion för tunga fordon arbetar med branschspecifika frågor kring tunga fordon, ser över avtal och gör lönsamhetskalkyler.

Vi håller utbildningar, bland annat tillsammans med Sveriges Åkeriföretag, samt juridikutbildningar inriktade på tunga fordon. Tillsammans med Lastfordonsgruppen har MRF varit med och utformat LFG21 som innebar nya leveransbestämmelser i lastbilsbranschen. I branschen är det BIL Sweden som gör prognoser för transportbilar, men på den tunga sidan är det MRF som står för prognoserna kring vilka volymer som kommer att säljas.

Dela via mail