Diagram per märke 2021 - MRF

Diagram per märke 2021

Till GA-enkätens startsida »

Alla frågor uppdelade per märke

Detta är en sammanställning över hur svaren fördelar sig hos respektive GA. Resultaten jämförs med föregående år och med det genomsnittliga värdet. Först finns ett diagram som visar hur respektive märke placerat sig under alla år i GA-enkäten – upp till 25 år för de som varit med sedan starten. Därefter kommer detaljerade diagram från årets undersökning.

Gå till “Diagram per fråga”

Vill du se motsvarande diagram från föregående år?
Gå till våra tidigare diagram (öppnas i nytt fönster).