15. Organisation, mål, support - MRF

15. Organisation, mål, support