Mingelbilder från GA-dagen - MRF

Mingelbilder från GA-dagen

Sveriges generalagenter samlades för den högtidliga prisutdelningen i årets GA-enkäter 2024. I år var prisutdelningen hos Volvo Studio, Stockholm.