Mingelbilder från GA-dagen 2024 - MRF

Mingelbilder från GA-dagen 2024

Sveriges generalagenter samlades för den högtidliga prisutdelningen i årets GA-enkäter 2024. I år var prisutdelningen hos Audi Studio, Stockholm.