Diagram per fråga 2023 - Transportbilar - MRF

Diagram per fråga 2023 – Transportbilar

Här ser du alla frågor i 2023 års enkät. De röda staplarna i diagrammen visar årets resultat. Frågorna är indelade i olika kategorier så att du snabbt ska kunna få en överblick över ett visst ämnesområde.