Diagram per fråga Transportbilar 2024 - MRF

Diagram per fråga Transportbilar 2024

Här ser du alla frågor i 2024 års enkät. De röda staplarna i diagrammen visar årets resultat, de grå föregående år. Frågorna är indelade i olika kategorier så att du snabbt ska kunna få en överblick över ett visst ämnesområde.

Vill du se motsvarande diagram från föregående år?