Diagram per märke 2021 – Tunga lastbilar

Alla frågor i enkäten

Här ser du alla frågor i 2021 års enkät. De röda staplarna i diagrammen visar årets resultat, de grå föregående år. Frågorna är indelade i olika kategorier så att du snabbt ska kunna få en överblick över ett visst ämnesområde.

Gå till “Diagram per fråga – Tunga lastbilar”