Begagnatkonferensen BegBil-18 infriade förväntningarna. Tack du som deltog!

Mingel och vimmel från begagnatkonferensen