Arbete med härdplast - MRF

Arbete med härdplast

Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrifter ASF2014:43 som började gälla 1 juni 2015 för företag anslutna till MRF:s bilplastteknikkoncept? Lack- och skadesektionens Jan Olvenmo sammanfattar:

  • Läkarundersökning för tjänstbarhetsintyg, ingen förändring
  • Härdplastutbildning, ingen förändring. Men från 1 juni 2017 får den vara max fem år gammal.
  • Riskanalys är nytt och ska utföras på varje företag
  • Åtal och böter ersätts med sanktionsavgift, en avgift som kan bestäms av hur allvarligt man värderat bristen.

MRF erbjuder härdplastutbildning som är öppen för alla, men subventionerad för MRF-medlemmar.

Utbildningen startar under första kvartalet 2016 – anmälan till: jan.olvenmo@mrf.se