Goodwill? – Glöm inte förlikningsavtalet!

I svårbedömda situationer när ansvarsfrågan är oklar, bör man normalt eftersträva att hitta en förlikning genom en goodwilluppgörelse. Givetvis bör man vara mer benägens till goodwillersättning om det är fråga om en långsiktig kundrelation. Eftersom det alltid finns en risk att kunden uppfattar ett erbjudande om goodwill som ett delvis erkännande om ansvar, är det mycket viktigt att man på ett tydligt sätt anger sin uppfattning eller syn på rättsläget och att goodwillersättningen inte ses som godtycklig. Om kunden inte godtar erbjudandet är det givetvis ingen idé att lämna något erbjudande utan då stället hänvisa kunden till en rättslig prövning.

Läs hela texten (kräver inloggning)!

Dela via mail

Juridik FAQ

Hur görs beräkningen vid hävning av ett bilköp?

Först och främst är det viktigt att känna till att denna beräkningsmodell endast gäller när ett...

Läs mer

Maskinskada inom 6 månader – Ansvarar säljföretag eller försäkringsbolag?

Jag får ofta frågor om fall där försäkringsbolagen avböjer att reglera fel på maskinskadeförsäkringen, med förevändningen...

Läs mer

Bilar som inte hämtas

Många verkstäder har återkommande problem med bilar och andra saker, t ex däck och reservdelar som...

Läs mer
Visa alla