Hur görs beräkningen vid hävning av ett bilköp? - MRF