Hur görs beräkningen vid hävning av ett bilköp?

Först och främst är det viktigt att känna till att denna beräkningsmodell endast gäller när ett bilföretag enligt konsumentköplagen är skyldig att häva ett bilköp pga ett väsentligt avtalsbrott. Dvs när säljföretaget , trots 2-3 reparationsförsök, inte har förmått avhjälpa ett väsentligt fel. Det kan finnas andra fall när en säljare och köpare kommer överens om ett återköp, men då finns ingen juridisk skyldighet för handlaren att ta tillbaka bilen och det handlar i då stället om good-will. Dvs det står säljföretaget fritt att beräkna ett återköp. I konsumentköplagen finns ganska lite vägledning hur beräkningen skall göras vid en hävning. Där står enbart att köparen skall betala skälig ersättning om han har haft annan nytta av varan.
Dela via mail

Juridik FAQ

Hur görs beräkningen vid hävning av ett bilköp?

Först och främst är det viktigt att känna till att denna beräkningsmodell endast gäller när ett...

Läs mer

Maskinskada inom 6 månader – Ansvarar säljföretag eller försäkringsbolag?

Jag får ofta frågor om fall där försäkringsbolagen avböjer att reglera fel på maskinskadeförsäkringen, med förevändningen...

Läs mer

Bilar som inte hämtas

Många verkstäder har återkommande problem med bilar och andra saker, t ex däck och reservdelar som...

Läs mer
Visa alla