Maskinskada inom 6 månader – Ansvarar säljföretag eller försäkringsbolag? - MRF