Maskinskada inom 6 månader – Ansvarar säljföretag eller försäkringsbolag?

Jag får ofta frågor om fall där försäkringsbolagen avböjer att reglera fel på maskinskadeförsäkringen, med förevändningen om att säljaren skall svara för felet eftersom det uppkommit inom 6 månader. Enligt villkoren i maskinskadeförsäkringen svarar iofs säljaren primärt i förhållande till försäkringen enligt garanti eller konsumentköplag (KKL). Tyvärr har försäkringsbolagen däremot en skev uppfattning kring hur den s.k. 6-månadersregeln (§ 20 a KKL) skall tillämpas och påstår allt för ofta att säljföretaget (jämlikt en garanti) är ansvarigt för alla typer av fel som uppkommit inom 6 månader.

Läs hela texten (kräver inloggning)!

Dela via mail

Juridik FAQ

Hur görs beräkningen vid hävning av ett bilköp?

Först och främst är det viktigt att känna till att denna beräkningsmodell endast gäller när ett...

Läs mer

Maskinskada inom 6 månader – Ansvarar säljföretag eller försäkringsbolag?

Jag får ofta frågor om fall där försäkringsbolagen avböjer att reglera fel på maskinskadeförsäkringen, med förevändningen...

Läs mer

Bilar som inte hämtas

Många verkstäder har återkommande problem med bilar och andra saker, t ex däck och reservdelar som...

Läs mer
Visa alla