Nybilsreg - januari 2016 - MRF

Nybilsreg – januari 2016

På MRFs statistiksidor redovisas nyregistreringsstatistik när det gäller person- och transportbilar månadsvis och annan statistik som berör bilbranschen.

Januari 2016

 

Nyregistrerade personbilar totalt

Modelltoppen

Dieselbilsregistreringar

Miljöbilsregistreringar 

Länsstatistik, detaljerad 

Länsstatistik, sammanställning 

Begagnade personbilar

Privatimporterade personbilar

Exporterade personbilar

Lastbilsregistreringar

Skrotade personbilar

Fordonsbeståndet

EU-statistik, personbilar

EU-statistik, kommersiella fordon

BIL Swedens nyregistreringsstatistik

BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell (Excel-fil)

 

För ytterligare information, kontakta Åsa Midbeck, telefon 08-701 63 15.