Stort rekryteringsbehov

5 500 personer, så många behöver nyrekryteras till motorbranschen under de närmaste åren.

Det visar branschenkäten “Tempen på motorbranschen”, som de båda yrkesnämnderna för motor respektive lackering – MYN och LYN – presenterade gemensamt i början av februari genom samarbetsprojektet Bilproffs. Totalt är det 259 av 840 (31%) av de tillfrågade arbetsplatserna som har svarat.

Extrapolerat upp till 4 500 arbetsplatser innebär enkätsvaren ett rekryteringsbehov på 5 500 personer.

Vidareutbildade mekaniker och nyutbildade mekaniker följt av kundmottagare är mest eftertraktade, enligt de svarande arbetsplatserna. MRF har ett starkt engagemang i rekryterings- och kompetensfrågorna såväl lokalt som centralt. En viktig del av branschens gemensamma arbete är satsningen på motorbranschcollege, större utbildningscenter inom fordonsteknik som möter branschens behov ännu bättre än tidigare.

Dela via mail

Bilplast

Betygsätt försäkringsbolagen

Fortfarande finns möjlighet att svara på vår enkät om försäkringsbolagen. Det är lack- och skadeföretagens chans...

Läs mer

Kurser online i Kemiska arbetsmiljörisker

MRF arrangerar nu utbildningen i ”Kemiska arbetsmiljörisker” AFS 2014:43 (även kallad härdplastutbildning) som webbkurs där du...

Läs mer

Passa på att utbilda

MRFs kurser i bilplastteknik respektive elsäkerhet hos BoJo rullar på enligt plan. – Att vi kan...

Läs mer
Visa alla