Stort rekryteringsbehov

5 500 personer, så många behöver nyrekryteras till motorbranschen under de närmaste åren.

Det visar branschenkäten “Tempen på motorbranschen”, som de båda yrkesnämnderna för motor respektive lackering – MYN och LYN – presenterade gemensamt i början av februari genom samarbetsprojektet Bilproffs. Totalt är det 259 av 840 (31%) av de tillfrågade arbetsplatserna som har svarat.

Extrapolerat upp till 4 500 arbetsplatser innebär enkätsvaren ett rekryteringsbehov på 5 500 personer.

Vidareutbildade mekaniker och nyutbildade mekaniker följt av kundmottagare är mest eftertraktade, enligt de svarande arbetsplatserna. MRF har ett starkt engagemang i rekryterings- och kompetensfrågorna såväl lokalt som centralt. En viktig del av branschens gemensamma arbete är satsningen på motorbranschcollege, större utbildningscenter inom fordonsteknik som möter branschens behov ännu bättre än tidigare.

Dela via mail

Bilplast

MRFs försäkringsbolagsenkät – presentation 20 februari

Lack- och skadeföretagen har sagt sitt om affärsrelationen med de betydelsefulla kunder som försäkringsbolagen är. Resultatet...

Läs mer

Bumper – bildelar blir exklusiva möbler

I ett helt unikt projekt omvandlas plast från bilens stötfångare till exklusiva stolar och bord. Uttjänta...

Läs mer

MRFs vd har ordet

MRFs vd Tommy Letzén har ordet.

Vart är vi på väg? Lika mycket som det är en koppling till ett känt TV-program lika mycket är frågan kopplad till osäkerhet och förändring i omvärlden. Kanske med en travestering om att det är på väg.

Visa alla