MRF om 2016 års rekordförsäljning, höjda prognoser och läget för begagnat - MRF

MRF om 2016 års rekordförsäljning, höjda prognoser och läget för begagnat

Ökad rekordtakt på nytt!

Februari ökade med hela 13 procent för personbilar. De näst starkaste februariregistreringarna någonsin, endast slagna av 1970 – nu 26 869 bilar. Det var 26:e månaden i rad med en ökning. Hitintills i år är ökningen 10 procent.

För transportbilar blev det den bästa februari någonsin, en ökning med 27 procent till 4 245 registreringar. Det var 25:e månaden av de senaste 27 som hade en ökning mot året före. Hitintills i år är ökningen här 20 procent.

Även tunga lastbilar hade en mycket stark februari, plus 31 procent till 417 registreringar. Det var femte månaden i rad med en ökning och hitintills i år är ökningen 22 procent för tunga lastbilar.

Prognoser – lite ekonomisk bakgrund

Inkomstskattehöjningar har genomförts som påverkar många, bränsleskattehöjningar likaså, även om de låga oljepriserna mer än väl motverkar den effekten för närvarande. Under 2016 införs troligen amorteringskrav för nytecknade bolån, något som hos många banker dock redan i praktiken är infört. Sänkningarna för ROT- och RUT-avdrag har genomförts.

BNP skrevs nyligen upp och Sverige går bättre än tidigare prognoser, främst beroende på en ökad export. Vi har historiskt sett låga inkomstskatter och samtidigt extremt låga räntor där de låga räntorna tycks bli kvar längre än vad vi tidigare trott. Vi har en sakta minskande arbetslöshet samt en ökande befolkning. Historiskt sett är hushållen mycket köpstarka.

Den största osäkerheten under närtid anser många vara Brexit, att omröstningen i Storbritannien som sker den 23 juni, leder till ett brittiskt utträde ur EU inom något år.

Prognos – personbilar

2016 är på två månader tio procent över det rekordstarka fjolåret (345 108), som blev det bästa personbilsåret hitintills. Vi har haft 26 månader i rad med volymökningar och ser i år också en fortsatt uppgång i ordertecknandet samt inga tecken på en avmattning. Det är flera mellanstora märken som har ökat sina marknadsandelar i år vilket stärker den positiva känslan.

Begagnatlagren är för slutet av februari nio procent högre än i fjol för MRF-handeln, till 36 913 bilar, samtidigt som försäljningen för årets två första månader har ökat med fyra procent (februari ökade enskilt med elva procent) för MRF-handeln. Inga höga lager, men dock en höjning. Läs även vidare längre ner i dokumentet.

Den nya prognosen på 355 000 (höjs från 330 000) är tre procent över 2015 års volym och känns i nuläget som den rätta nivån för 2016 års personbilsvolym. MRF står bakom Bil Swedens prognoshöjning per 2016-03-02.

Bild 1

Prognos – transportbilar

2016 är på två månader hela 20 procent över det starka fjolåret (44 798), som blev det näst bästa transportbilsåret hitintills och 27 procent över rekordåret 2011 (46 337). Vi har haft volymökningar 25 av de 27 senaste månaderna och ser nu också en fortsatt uppgång i ordertecknandet där det inte syns några tecken som tyder på en avmattning. Marknadsledaren har sjösatt sina nya modeller och kommer under året att få ut de Euro5-bilar som ännu inte har kunnat levereras.

Den nya prognosen på 48 000 är sju procent över 2015 års volym och känns i nuläget som rätt nivå för 2016 års transportbilsvolym. MRF står bakom Bil Swedens prognoshöjning per 2016-03-02.
Bild 2

Prognos – tunga lastbilar

För tunga lastbilar har vi ökat med starka 22 procent mot fjolåret. MRF:s prognosmöte för tunga lastbilar är planerat till i maj och tills vidare låter vi prognosen för 2016 vara oförändrad 4 800.

Tunga Last

Begagnatutvecklingen

Många undrar om vi fortsatt har en bra situation för begagnat, vilket ju är mycket ovanligt i en så här hög nybilsmarknad. Mitt svar blir att ja det har vi, men det är dags att hålla ett öga på den.

Försäljningen ökade med elva procent i februari (jämfört i fjol) och hitintills i år har den ökat med fyra procent. MRF-lagren har också ökat och per februari är ökningen nio procent.

Jag har tagit fram tre diagram som beskriver lite olika saker kring begagnat.

Begagnatlager februari hos MRF-handeln

Här ser vi att vi har en lagerökning mot de senaste tre åren men också att vi har ett historiskt lågt lager. Jag har också lagt in förhållandet till lagren per föregående årsskifte, som jämförelse. Att lagren nu börjar ökar är klart, men från en mycket låg nivå.

1 diagram om begagnat 160306-1

 Begagnatförsäljning februari hos MRF-handeln

Här ser vi att vi hade en rekordhög försäljning i februari, ett rejält rekord med över 18 000 bilar (jag tror att en del av rekordet beror på att januari var snöfylld och ovanligt kall på många håll, med en försäljningsnedgång för MRF-handeln på fyra procent). Jag har också lagt in förhållandet till lagren per februari, som jämförelse. Den kurvan ser bra ut.

diagram om begagnat 160306-1

Begagnatförsäljning och lager i MRF-handeln

Här har jag summerat försäljningen för årets två månader och vi ser tydligt att vi har ett rekordår, om än inte med så mycket. Jag har också lagt in förhållandet till lagren per februari, som jämförelse. Här ser vi att vi historiskt har ett lågt lager i förhållande till försäljningen, även om fjolåret var bättre än i år.

3 diagram om begagnat 160306-1