Registreringsrekorden på bilmarknaden fortsätter! - MRF

Registreringsrekorden på bilmarknaden fortsätter!

Juni blev den bästa junimånaden någonsin med en ökning på 13 procent för personbilar. Vi har också haft det bästa första halvåret någonsin, cirka 20 000 bilar bättre än i fjol och cirka 10 000 bilar fler än det förra rekordåret 1988. Juni blev den 30:e månaden i rad med en ökning. Eftersom juni hade en arbetsdag mindre än i fjol, ger det ytterligare en signal om en stark marknad. Ackumulerat är ökningen 12 procent för det första halvåret.

I början på juni höjde BIL Sweden prognosen för nya personbilar från 355 000 till 375 000. Analysen med orderbanker, och de ordertakter vi hör från marknaden tillsammans med registreringssiffrorna per fem månader, har samma tydlighet som nu förstärks av junisiffrorna. Vi går mot ett nytt rekordår och vi kan inte se några mörka moln som talar för att försäljningen ska bromsa in. Även om det finns regionala skillnader, och som vanligt olika takt för de olika märkena, så är den samlade takten tydligt ökande.

Transportbilar ökade med hela 17 procent i juni, vilket var 29:e månaden av de senaste 31 som hade en ökning mot året före och hitintills i år är ökningen 14 procent. Även för transportbilar har vi nu haft både den bästa junimånaden någonsin och det bästa första halvåret någonsin.

I början på juni höjde BIL Sweden prognosen även för transportbilar, från 48 000 till 49 000. Även den höjningen ligger i linje med marknadens utveckling.

Tunga lastbilar ökade i juni med hela 29 procent. Det var nionde månaden i rad med en ökning. Hitintills i år är ökningen 22 procent.

I maj höjde MRF prognosen för tunga lastbilar från 4 800 till 5 100. I fjol nådde marknaden 4 827 bilar och utvecklingen i år är oväntat stark, och om den fortsätter lika starkt de kommande månaderna kommer Styrelsen tunga fordon, inom MRF, att behöva justera upp prognosen på sitt nästa möte.

Sverige rullar på bra och så även bilmarknaderna! Nyligen har amorteringskraven införts, men då bankerna har arbetat med liknande regler sedan länge är påverkan liten för vår bransch. Konjunkturen är stark och vi har historiskt sett låga inkomstskatter, extremt låga räntor och sakta minskande arbetslöshet samt en ökande befolkning. Privatleasingintresset hjälper också branschen att leverera ut fler nya bilar och dessutom har bilbranschen inte höga lagernivåer, även om lagren av begagnade bilar på senare tid ökar från en låg nivå hos flera återförsäljare. Både transportbilar och tunga lastbilar har också bra draghjälp av den starka konjunkturen.

Se statistiken för juni 2016 >>>