Plastvolymen ökar - MRF

Plastvolymen ökar

Därför ska ett centralt grepp tas för att fånga upp skadeberäknarna och för att få dem att reparera mer plast, eftersom volymer egentligen finns.

Det kan nämnas att Länsförsäkringar i Västernorrland har för avsikt att ta ett samlat grepp om bilplastreparationer. Detta kommer att ske tillsammans med MRF genom bland annat utbildning av skadeinspektörer och gemensamma aktiviteter tillsammans med verkstäder.