Plastvolymen ökar

Antalet bilplastreparatörer och företag som utför plastreparationer ökar. I sig är det väldigt bra, men reparationsvolymen växer dock inte i samma takt. En konsekvens är då att verkstäderna får mindre att göra – när allt fler konkurrerar om volymen.

Därför ska ett centralt grepp tas för att fånga upp skadeberäknarna och för att få dem att reparera mer plast, eftersom volymer egentligen finns.

Det kan nämnas att Länsförsäkringar i Västernorrland har för avsikt att ta ett samlat grepp om bilplastreparationer. Detta kommer att ske tillsammans med MRF genom bland annat utbildning av skadeinspektörer och gemensamma aktiviteter tillsammans med verkstäder.

Dela via mail

Bilplast

MRFs försäkringsbolagsenkät – presentation 20 februari

Lack- och skadeföretagen har sagt sitt om affärsrelationen med de betydelsefulla kunder som försäkringsbolagen är. Resultatet...

Läs mer

Bumper – bildelar blir exklusiva möbler

I ett helt unikt projekt omvandlas plast från bilens stötfångare till exklusiva stolar och bord. Uttjänta...

Läs mer

MRFs vd har ordet

MRFs vd Tommy Letzén har ordet.

Vart är vi på väg? Lika mycket som det är en koppling till ett känt TV-program lika mycket är frågan kopplad till osäkerhet och förändring i omvärlden. Kanske med en travestering om att det är på väg.

Visa alla