Plastvolymen ökar

Antalet bilplastreparatörer och företag som utför plastreparationer ökar. I sig är det väldigt bra, men reparationsvolymen växer dock inte i samma takt. En konsekvens är då att verkstäderna får mindre att göra – när allt fler konkurrerar om volymen.

Därför ska ett centralt grepp tas för att fånga upp skadeberäknarna och för att få dem att reparera mer plast, eftersom volymer egentligen finns.

Det kan nämnas att Länsförsäkringar i Västernorrland har för avsikt att ta ett samlat grepp om bilplastreparationer. Detta kommer att ske tillsammans med MRF genom bland annat utbildning av skadeinspektörer och gemensamma aktiviteter tillsammans med verkstäder.

Dela via mail

Bilplast

Betygsätt försäkringsbolagen

Fortfarande finns möjlighet att svara på vår enkät om försäkringsbolagen. Det är lack- och skadeföretagens chans...

Läs mer

Kurser online i Kemiska arbetsmiljörisker

MRF arrangerar nu utbildningen i ”Kemiska arbetsmiljörisker” AFS 2014:43 (även kallad härdplastutbildning) som webbkurs där du...

Läs mer

Passa på att utbilda

MRFs kurser i bilplastteknik respektive elsäkerhet hos BoJo rullar på enligt plan. – Att vi kan...

Läs mer
Visa alla