Skärpt lagstiftning ställer krav på verkstäder - MRF

Skärpt lagstiftning ställer krav på verkstäder

1 juni 2017 införs sanktionsavgifter för företag som inte följer arbetsmiljölagstiftningen för arbete med härdplaster. De sanktionsavgifter som nu införs gäller om det saknas utbildning eller läkarintyg. Om, exempelvis, en medarbetare ertappas att vid härdplastarbete stå utan, eller ha ett för gammalt utbildningsintyg, är den nya sanktionsavgiften 10 000 kronor/per medarbetare som den slarvande arbetsgivaren måste betala.

Idag får utbildningen vara högst vara fem år gammal.
Höjningen är en konsekvens av en stramare tillämpning av AFS 2014:43 och skrivningen kring kemiska arbetsmiljörisker och kravet på utbildning och hälsokontroller.

Det är viktigt att som arbetsgivare känna till vem och vad som omfattas av lagstiftningen. Därför genomför MRF kontinuerligt härdplastutbildningar.
Bara under hösten har flera härdplastutbildningar för lack- och skadeverkstäder samt serviceverkstäder där glasarbete utförs – en utbildning som omfattar alla – arbetsledare, reparatör och även andra medarbetare som vistas i lokalen där härdplastarbetet utförs genomförts.

– Det handlar om att lära sig hur man skyddar sig själv, sin omgivning och medarbetare från härdplasterna, förklarar Anders Kling som svarar för MRF:s härdplastutbildning.

Anders kan berätta om ett stort intresse. Vid utbildningstillfället i Falun deltog inte mindre än 98 personer.

Boka utbildning här