Nuläget bilmarknaden januari - MRF

Nuläget bilmarknaden januari

Januari 2017

Bästa januarimånad någonsin och den 37:e månaden i rad med en ökning för personbilar. 23 282 personbilar ger en ökning med 8 procent och då januari hade två arbetsdagar mer i år än i fjol, tyder det på ungefär samma takt som i fjol.

3 585 transportbilar i januari innebär hela 28 procents ökning, vilket var den 35:e månaden av de 38 senaste med en ökning och den bästa januarimånaden någonsin.

Tunga lastbilar ökade med 8 procent i januari till 396 lastbilar. Det var den 16:e månaden i rad med en ökning.

Helåret 2016 och prognoserna 2017

För 2016 registrerades 372 318 personbilar, vilket är 27 000 fler är 2015 och hela 68 000 fler än 2014. Jämför vi 2016 med 2014 är ökningen hela 22 procent.
Bortsett från 2015 var det tidigare rekordåret 1988 med knappa 344 000. Först på plats 7, 8 och 9, av de 10 bästa personbilsåren, hittar vi registreringsår från 2000-talet (2007, 2011 och 2014) och de ligger alla mellan 304 000 och 307 000. Tillsammans med 2015 är vi nu uppe på en ny nivå som antalsmässigt är ovanlig för 2000-talet.
Den ursprungliga prognosen för 2016, på 330 000, sattes i en tid då vi med oro såg ett extremt inflöde av asylsökande till landet samtidigt som rädslan kring effekterna från införandet av de nya amorteringskraven var hög. Vi justerade upp prognosen i mars till 355 000 och igen i juni till 375 000. Nu har vi facit och det är ett nytt rekordår som slutade i linje med prognosen.

För 2017 tror vi också på ett mycket starkt bilår. Vi går in i det nya året med en för många ovanligt hög orderbank och vi har haft en hög försäljningstakt även under slutet av 2016. Effekterna av detta bör märkas under det första kvartalet 2017. Vår prognos för 2017 var ursprungligen på 350 000 bilar och har nu ändrats till 360 000 då vi har fått in mer underlag sedan i oktober. Detta är också på samma nivå som Bil Sweden idag har angett som sin prognos. Slår prognosen in blir 2017 det näst bästa personbilsåret någonsin, endast 3 % under 2016 års rekordsiffra.

Även för transportbilar

2016 blev det bästa året någonsin, med 51 669 registreringar och en ökning för helåret på 15 procent. Ökningen i december var 14 procent och därmed har vi en ökning för den 34:e månaden av de 37 senaste. Jämför vi 2016 med 2014 är ökningen hela 23 procent. Inför 2016 trodde vi på 44 000 transportbilar, vilket var i nivå med 2015. Prognosen höjdes sedan tre gånger för att i september landa på 52 000, vilket också infriades.
För transportbilar hittar vi de 10 bästa åren bland de 11 senaste åren, där det bara är 2009 som saknas. Här ser vi alltså jämnare volym än för personbilar. Även för transportbilar tror vi på ett starkt 2017. De positiva signalerna som vi hör från personbilar för orderbanker och ordertakten är minst lika bra för personbilar, möjligen anar vi en fortsatt ökning av inkommande order.

Prognosen som vi tidigare satt till 50 000 har vi nu justerat upp till 52 000, efter att vi sett mer positiv uppdaterad statistik och då vi är tryggare i att förändringen av ROT-avdragen inte tycks påverka försäljningen i den utsträckningen som vi tidigare trott. Vi går mot ett nytt rekordår för transportbilar.

För tunga lastbilar

2016 blev det 3:e bästa året någonsin med 5 913 registreringar, en ökning från 2015 med 22 procent. Decembers ökning blev 24 procent och det blev den 15:e månaden i rad med en ökning.

Det senaste toppåret var 2008 med 6 027 bilar och det bästa året var 1989 med 6 133. Fem av de 10 bästa tunga lastbilsåren är från 1900-talet, varav fyra var före 1990. Vi gick in i 2016 med en MRF-prognos på 4 800, motsvarande 2015 års volym. Höjningar skedde sedan både i maj och i oktober till den slutgiltiga prognosen som landade på 5 700 och vi ser nu att de överträffades med 210 tunga lastbilar.

Den mycket starka leveranstakten under året har överraskat många bedömare och allmänt känt har varit att påbyggarnas kapacitet till viss del har bromsat en ännu högre årsvolym.
Vår prognos för 2017 höjs nu från 5 400 till 5 600. Vi hör att det finns mycket bra orderbanker på många håll och att ordertakten ligger på en hög volym. Den svenska högkonjunkturen står sig, räntorna kommer att vara fortsatt låga och byggtakten är fortsatt mycket hög. En del av de många stora infrastrukturprojekten har dock redan kommit igång och en volym något under 2016 års är det vi lägger som prognos för 2017.

MRFs prognoser 2017

 

Fortsatt stark begagnatmarknad

Januari 2017
Försäljning av begagnade personbilar fortsatte starkt i januari och slutade med samma totalsiffra som 2016. För MRF-handeln blev det en uppgång med 5 procent och för övrig bilhandel en uppgång med 14 procent, medan privathandeln minskade med 5 procent.

För bilar upp till 10 år var resultatet ungefär detsamma som för totalt, medan försäljning för upp till 5 år gamla begagnade bilar visade på en uppgång med 10 procent totalt. För MRF-handeln hade vi också en uppgång med 10 procent, medan övrig bilhandel låg på plus 12. Privathandeln ökade med 2 procent
Lagren i MRF-handeln ökade med 5 procent jämfört året före. För övrig bilhandel blev det en ökning med 14 procent.

Helåret 2016
Bilbranschen har för de senaste två åren haft en historiskt sett ovanligt stark efterfrågan både på nya och begagnade personbilar, vilket inte brukar ske samtidigt, i alla fall inte utan att begagnatlagren samtidigt skjuter i höjden. I fjol levererades fler nya bilar än någonsin (8 % fler än förra rekordåret 2015) och det såldes fantastiskt bra med begagnat, samtidigt som begagnatlagren hölls på en rimlig nivå.

2016 är det näst bästa begagnatåret volymmässigt sett för MRF-handeln de senaste tio åren, endast slaget med en knapp procent av 2015. Under det sista halvåret är minskningen 2 %. För all handel med begagnade bilar har vi en uppgång med 5 %, tack vare att övrig bilhandel ökade sin försäljning med 11 %. Övrig bilhandels ökningstakt fortsätter under hela året.

Totalt sett har begagnatförsäljningen, inklusive privatförsäljningen, ökat 1 % till 1,32 miljoner för 2016, medan enbart privatförsäljningen står stilla jämfört med 2015.

Jämfört vi 2016 års begagnatvolymer med 2007 års, så har MRF-handeln (som hade 17 % av den totala marknaden både 2016 & 2007) ökat volymen med 4 % och övrig bilhandel med (15 % 2016 & 8 % 2007) 124 %.

På 10 år har den totala bilhandeln ökat med 40 % och står nu för 31 % av begagnathandeln. Totalt har begagnatmarknaden ökat med 12 % till dryga 1,32 miljoner. Privatförsäljningen hade 2016 samma volym som 2007, nämligen 700 000 bilar, men andelen har minskat från 59 % till 53 %. Tittar vi enbart på försäljningen av begagnade bilar som är 0-5 år står MRF-handeln för 46 % (43 % 2007) och för 64 % (72 %) av den totala bilhandeln. Privathandeln är här bara 13 % och har minskat från 22 %.

Lagerantalet vid årsslutet var för MRF-handeln, 38 800, bara 1 % högre än i fjol (i somras var det 10-12 % högre än motsvarande månad 2015), vilket är en mycket bra nivå historiskt sett och inte minst med hänsyn till de fortsatt höga försäljningsvolymerna. För övrig bilhandel har lagren ökat med 25 % jämfört med 2015 (i somras 24-28 %) till 45 000. Snittvärdet för lagerbilarna hos MRF-handeln fortsätter att stiga med cirka 5 % jämfört med ett år tidigare, även om värdet minskade något i december.

De mest sålda begagnatbilarna hos bilhandeln för 2016 var Volvo V70 (med en minskning jämfört med motsvarande period 2015 på 5 %), följt av VW Passat (+8 %), VW Golf (+8 %), Volvo V60 (+14 %) och på femte plats Audi A4 (+3%). Av 10 i topp är det Volvo XC70 (9:e mest sålda) som i % ökat mest med 23 %, följt av Volvo XC60 (6:e mest sålda) som ökat med 20 % och på tredje plats ligger Kia Ceed (10:e mest sålda) 17 %.

För helåret 2016 har det sålts mest begagnade bilar (all försäljning) i Stockholms län 231 000 (med en minskning med 0,2 % jämfört med 2015), följt av Västra Götaland 220 000 (+2 %) och Skåne 170 000 (+3 %). På fjärde plats kommer Östergötland med 59 000 (+2 %). De län som har ökat mest i % i år är Blekinge med 8 %, Södermanland 6 % och Halland med 5 %.

Fotnot
Vår statistik baserar sig på begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade.

MRFs diagram begstatistik

 

Privatleasingen fortsätter att öka starkt (2016)

December månad blev åter en månad där vi slog ett nytt rekord för privatleasingen. Andelen privatleasade personbilar av de privatregistrerade nådde över 34 procent för december och för helåret 2016 nådde den 29 procent. Antalet privatleasade personbilar var i december 5 571.

Ökningen av privatleasade personbilar för 2016 mot 2015 blev hela 81 procent och antalet ökade från 26 946 till 48 791.

Av det totala antalet registrerade personbilarna blev privatleasingens andel för 2016 13 procent och för december som enskild månad 15 procent.

– Privatleasingen kommer att fortsätta sin positiva ökning ytterligare, den känslan är tydlig i branschen, inte minst med tanke på det positiva mottagandet från kunderna tillsammans med den fortsatt starka ökningstakten, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.
– Vår prognos är att vi kommer att leverera ut över 55 000 privatleasade bilar 2017.

Andelen privatleasing skiljer sig åt mellan bilmärkena
Volkswagen har även 2016 sålt flest privatleasade bilar, 22% (24% 2015) av de 48 282 bilarna. Volvo har knappat in lite och har 15% (14%). Trea kommer Toyota med 8% (6%) tätt följt av Renault och Audi som bägge också har 8% (6% & 7%).
Av Volkswagens alla privatregistrerade bilar består hela 46% (32%) av privatleasade bilar medan Volvos andel är 29% (18%). Toyotas andel är 29% (13%) medan både Renault och Audi har 51% (23% & 31%).

Seat har den högsta andelen privatleasade bilar av de privatregistrerade med 78% (66%) och på andra plats hittar vi Mini som har 74% (67%). Renault och Audi delar tredje platsen.

Av Volkswagens samtliga sålda bilar 2016 (inklusive till företag) är 19% (12%) privatleasade medan Volvo bara har privatleasat ut 10% (5%) av alla sina sålda bilar. För Toyota är andelen hela 17% (7%). Högst andel här har Seat med 57% (47%).

2016 levererades flest privatleasade bilar i Västra Götaland med 12 162 bilar (en ökning med 72% jämfört med 2015), Stockholms län var knapp tvåa med 11 952 bilar (+66%) och Skåne trea med 6 107 (+70%). På fjärde plats kom Jönköpings län med 2 007 (+78%). De län som har ökat mest i % i år är Kalmar län med 139 %, Gävleborg 114 % och Västmanland med 106%. Nästan var annan privatleasad bil levererades i Stockholms och Västergötlands län tillsammans.

MRF Privatleasing-diagram och tabeller

 

Ytterligare statistik finner du här >>>

Johan Holmqvist UM

Johan Holmqvist
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 22
Skicka ett mejl till Johan