BPT flyttar fram positionerna

Andelen nya material, och framför allt plast och komposit, i bilarnas karosser ökar i rask takt. MRFs bilplastteknikkoncept är smått branschunikt och med stor utvecklingspotential inte minst utanför landets gränser. Detta ska nu undersökas tillsammans med materialforskare.

På den nyligen genomförda Plast-, lack- och skadekonferensen medverkade Håkan Backegårdh från BMW där han pratade speciellt om de nya material-, metod-, teknik- och kompetenskrav som är förenliga vid skadereparationer av den nya I-serien. Håkan betonade behovet av kunskap och kompetens för att kunna genomföra en korrekt skadereparation.

I anslutning till Automässan hade MRFs styrelse för tunga fordon sammanträde med bland annat bilplastteknik på agendan. En frukt av sammanträdet är att MRF tillsammans med övriga intressenter under våren ska utreda möjligheterna att öka reparationsvolymerna av i första hand plast och men också komposit inom tunga fordon.

Det finns stor potential inom bilplastteknik, inte minst om man även för in hållbarhetsbegreppet, att material återvinns istället för att kasseras.

Därför har kontakt etablerats med det statliga forskningsinstitutet SWEREA IVF (RISE) och deras avdelning inom materialteknik och speciellt med den arbetsgrupp som arbetar med ytbehandling och fogning. Deras forsknings- och utvecklingsarbete finansieras bland annat genom medel från det strategiska fordonsforskningsprogrammet FFI.

Åsa Lundevall på SWEREA IVF vill diskutera möjliga samarbeten samt förmedla kontakter inom aktuella områden där det finns beröringspunkter.

– Det finns ett ömsesidigt intresse och vi kommer att utveckla kontakten med SWEREA under våren, berättar MRFs Jan Olvenmo.

 

Jan Olvenmo, ansvarig plast- lack & skade på MRF
Skicka ett mejl till Jan

Dela via mail

Bilplast

MRFs försäkringsbolagsenkät – presentation 20 februari

Lack- och skadeföretagen har sagt sitt om affärsrelationen med de betydelsefulla kunder som försäkringsbolagen är. Resultatet...

Läs mer

Bumper – bildelar blir exklusiva möbler

I ett helt unikt projekt omvandlas plast från bilens stötfångare till exklusiva stolar och bord. Uttjänta...

Läs mer

MRFs vd har ordet

MRFs vd Tommy Letzén har ordet.

Vart är vi på väg? Lika mycket som det är en koppling till ett känt TV-program lika mycket är frågan kopplad till osäkerhet och förändring i omvärlden. Kanske med en travestering om att det är på väg.

Visa alla