Förnya läkarintyget vid härdplastarbete

Från och med den 1 juni i år införs sanktionsavgifter för företag som har berörd personal som jobbar med produkter som innefattas av AFS 2014:43 (arbete med isocyanater) och som saknar utbildningen ”Arbete med allergiframkallande produkter/härdplaster”.

Sanktionsavgifter införs även för de som saknar tjänstbarhetsintyg, det vill säga den utökade hälsokontrollen som jobbar med produkter som kan innehålla isocyanater.

Skulle, exempelvis, en medarbetare ertappas att vid härdplastarbete stå utan, eller ha ett för gammalt läkarintyg, är den nya sanktionsavgiften 10 000 kronor som den slarvande arbetsgivaren måste betala. Utan pardon och i tid!

Den höga sanktionsavgiften är en konsekvens av en stramare tillämpning av AFS 2014:43 kring kemiska arbetsmiljörisker och kravet på hälsokontroller.

Det är viktigt att man som arbetsgivare och även medarbetare vet vem och vad som omfattas av lagstiftningen. Därför har MRF under hösten genomfört en dedikerad härdplastutbildning för lack- och skadeverkstäder samt konventionella verkstäder där glasarbete utförs – en utbildning som omfattar alla – arbetsledare, reparatör och även andra medarbetare som vistas i lokalen där härdplastarbetet utförts.

– Det handlar om att skydda sig själv och sin omgivning och andra  medarbetare från de farliga härdplasterna, förklarar Anders Kling som svarar för MRF:s härdplastutbildning.

Dela via mail

Bilplast

Betygsätt försäkringsbolagen

Fortfarande finns möjlighet att svara på vår enkät om försäkringsbolagen. Det är lack- och skadeföretagens chans...

Läs mer

Kurser online i Kemiska arbetsmiljörisker

MRF arrangerar nu utbildningen i ”Kemiska arbetsmiljörisker” AFS 2014:43 (även kallad härdplastutbildning) som webbkurs där du...

Läs mer

Passa på att utbilda

MRFs kurser i bilplastteknik respektive elsäkerhet hos BoJo rullar på enligt plan. – Att vi kan...

Läs mer
Visa alla