Förnya läkarintyget vid härdplastarbete

Från och med den 1 juni i år införs sanktionsavgifter för företag som har berörd personal som jobbar med produkter som innefattas av AFS 2014:43 (arbete med isocyanater) och som saknar utbildningen ”Arbete med allergiframkallande produkter/härdplaster”.

Sanktionsavgifter införs även för de som saknar tjänstbarhetsintyg, det vill säga den utökade hälsokontrollen som jobbar med produkter som kan innehålla isocyanater.

Skulle, exempelvis, en medarbetare ertappas att vid härdplastarbete stå utan, eller ha ett för gammalt läkarintyg, är den nya sanktionsavgiften 10 000 kronor som den slarvande arbetsgivaren måste betala. Utan pardon och i tid!

Den höga sanktionsavgiften är en konsekvens av en stramare tillämpning av AFS 2014:43 kring kemiska arbetsmiljörisker och kravet på hälsokontroller.

Det är viktigt att man som arbetsgivare och även medarbetare vet vem och vad som omfattas av lagstiftningen. Därför har MRF under hösten genomfört en dedikerad härdplastutbildning för lack- och skadeverkstäder samt konventionella verkstäder där glasarbete utförs – en utbildning som omfattar alla – arbetsledare, reparatör och även andra medarbetare som vistas i lokalen där härdplastarbetet utförts.

– Det handlar om att skydda sig själv och sin omgivning och andra  medarbetare från de farliga härdplasterna, förklarar Anders Kling som svarar för MRF:s härdplastutbildning.

Dela via mail

Bilplast

MRFs försäkringsbolagsenkät – presentation 20 februari

Lack- och skadeföretagen har sagt sitt om affärsrelationen med de betydelsefulla kunder som försäkringsbolagen är. Resultatet...

Läs mer

Bumper – bildelar blir exklusiva möbler

I ett helt unikt projekt omvandlas plast från bilens stötfångare till exklusiva stolar och bord. Uttjänta...

Läs mer

MRFs vd har ordet

MRFs vd Tommy Letzén har ordet.

Vart är vi på väg? Lika mycket som det är en koppling till ett känt TV-program lika mycket är frågan kopplad till osäkerhet och förändring i omvärlden. Kanske med en travestering om att det är på väg.

Visa alla