Bilplastreparationer inom tungt

Det finns goda möjligheter för att öka volymen bilplastreparationer på tunga fordon, men det är också en utmaning att övertyga personal på skadeverkstäder och hos försäkringsbolagen. Det är några av slutsatserna i den förstudie som MRFs Jan Olvenmo och Anders Kling genomfört på uppdrag av styrelsen för tunga fordon.

– Vår förstudie visar att det finns många orsaker till varför inte plastdelar på tunga fordon repareras. Det beror på ledtiden, stora skador, lågt pris på plastdelar samt att tunga fordon numer har samma typ av plaster som personbilar, termoplaster, inleder Anders Kling som svarat för fältarbetet.

– När det gäller tunga fordon är stilleståndskostnaden central, vilket ska ställas mot ett lågt pris på plastdetaljer enligt verkstäder. Dessutom saknar många lastbilsverkstäder egen plastreparatör, fortsätter Anders.

För att kunna ta arbetet med en eventuell pilotstudie vidare krävs engagemang från försäkringsbolag, kartläggning av reservdelspriser hos Scania och Volvo samt uppföljande statistik kring utbyte och reparation av plastdetaljer från försäkringsbolagen. Dessutom behövs ett par pilotverkstäder vars personal måste utbildas i både material och reparationstekniker. Därefter går det att genomföra piloten, enligt MRF.

– Generellt vet vi att genom utbildning ökar förståelsen och viljan att reparera plast både hos verkstäder och bland försäkringsbolag. Från MRFs sida är vi villiga att driva studien vidare till ett pilotprojekt i verkligheten, avslutar Anders Kling.

Dela via mail

Bilplast

MRFs försäkringsbolagsenkät – presentation 20 februari

Lack- och skadeföretagen har sagt sitt om affärsrelationen med de betydelsefulla kunder som försäkringsbolagen är. Resultatet...

Läs mer

Bumper – bildelar blir exklusiva möbler

I ett helt unikt projekt omvandlas plast från bilens stötfångare till exklusiva stolar och bord. Uttjänta...

Läs mer

MRFs vd har ordet

MRFs vd Tommy Letzén har ordet.

Vart är vi på väg? Lika mycket som det är en koppling till ett känt TV-program lika mycket är frågan kopplad till osäkerhet och förändring i omvärlden. Kanske med en travestering om att det är på väg.

Visa alla