Bilplastreparationer inom tungt

Det finns goda möjligheter för att öka volymen bilplastreparationer på tunga fordon, men det är också en utmaning att övertyga personal på skadeverkstäder och hos försäkringsbolagen. Det är några av slutsatserna i den förstudie som MRFs Jan Olvenmo och Anders Kling genomfört på uppdrag av styrelsen för tunga fordon.

– Vår förstudie visar att det finns många orsaker till varför inte plastdelar på tunga fordon repareras. Det beror på ledtiden, stora skador, lågt pris på plastdelar samt att tunga fordon numer har samma typ av plaster som personbilar, termoplaster, inleder Anders Kling som svarat för fältarbetet.

– När det gäller tunga fordon är stilleståndskostnaden central, vilket ska ställas mot ett lågt pris på plastdetaljer enligt verkstäder. Dessutom saknar många lastbilsverkstäder egen plastreparatör, fortsätter Anders.

För att kunna ta arbetet med en eventuell pilotstudie vidare krävs engagemang från försäkringsbolag, kartläggning av reservdelspriser hos Scania och Volvo samt uppföljande statistik kring utbyte och reparation av plastdetaljer från försäkringsbolagen. Dessutom behövs ett par pilotverkstäder vars personal måste utbildas i både material och reparationstekniker. Därefter går det att genomföra piloten, enligt MRF.

– Generellt vet vi att genom utbildning ökar förståelsen och viljan att reparera plast både hos verkstäder och bland försäkringsbolag. Från MRFs sida är vi villiga att driva studien vidare till ett pilotprojekt i verkligheten, avslutar Anders Kling.

Dela via mail

Bilplast

Betygsätt försäkringsbolagen

Fortfarande finns möjlighet att svara på vår enkät om försäkringsbolagen. Det är lack- och skadeföretagens chans...

Läs mer

Kurser online i Kemiska arbetsmiljörisker

MRF arrangerar nu utbildningen i ”Kemiska arbetsmiljörisker” AFS 2014:43 (även kallad härdplastutbildning) som webbkurs där du...

Läs mer

Passa på att utbilda

MRFs kurser i bilplastteknik respektive elsäkerhet hos BoJo rullar på enligt plan. – Att vi kan...

Läs mer
Visa alla