Utfrågning av partiernas ungdomsförbund. Vi frågar ut de politiska ungdomsförbunden om synen på bilen, körkort och mobilitet i framtiden.

Utfrågning av partiernas ungdomsförbund

Är körkortet en förutsättning för att få jobb?

Medverkande: Max Sjöberg, 2:e vice Ordf, LUF, Tobias Andersson, Ordf, Ungsvenskarna,
Carl-Johan Schiller, ledamot förbundsstyrelsen, KDU, Sofia Fölster, vice Ordf, MUF.
Moderator: Charlie Magnusson, MRF och Victoria Elmgren, BIL Sweden

Almedalen 2017

Utsläppsfria vägtransporter – MRF i Almedalen

Inom området tunga transporter och miljö talas det om ”decoupling”, att få ned utsläppen samtidigt som...

Läs mer

Elbilar – revolution eller evolution?

Andelen elbilar ökar snabbt just nu. Vad krävs när det gäller styrmedel, infrastruktur, produktutveckling, modellutbud m...

Läs mer

De unga svarar – MRF i Almedalen

Utfrågning av partiernas ungdomsförbund. Vi frågar ut de politiska ungdomsförbunden om synen på bilen, körkort och...

Läs mer
Visa alla