MRF har tagit fram en bred informationsbroschyr om privatleasing riktad till konsumenten, där vi ger en tydligare information om privatleasing än vad som hitintills funnits. Den är till för de kunder som funderar på att skaffa en privatleasad bil eller precis har gjort det.

I MRFs broschyr ”Privatleasing – att tänka på när du leasar bil” beskrivs bland annat vad kunden ansvarar för, villkor i leasingavtalet som är viktiga att känna till och återlämnandet. Andra halvan av broschyren innehåller exempel med bilder på vad som är normalt och onormalt slitage efter den vanligaste innehavstiden tre år och 4 500 mil.

– Under arbetet med broschyren har samtliga finansbolag som representerar nybilsmärken, och även Bil Sweden, deltagit på olika sätt. Därigenom har vi kunnat få fram en mycket bra och tydlig branschbroschyr, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF. Eftersom privatleasing fortfarande är nytt för många och samtidigt har blivit en så populär innehavsform av bil, så har vi sett behovet av att ge kunderna en bredare information än vad som hitintills funnits på marknaden, fortsätter Johan.

Privatleasingbroschyren som du kan läsa här nedan, kan MRFs medlemmar och övriga företag, beställa via MRFs webshop. Konsumenter kan inte köpa broschyren av MRF utan hänvisas till MRFs medlemmar.

Beställ privatleasingbroschyren här

Du som är medlem i MRF och har MRF Online kan även ladda ner den bläddringsbara PDF-filen och visa på er egen hemsida.

 Här kan du läsa och bläddra i MRFs privatleasingbroschyr

Under arbetet med MRFs privatleasingbroschyr har följande organisationer och företag deltagit på olika sätt:
BIL Sweden, Finansbolagens Förening, Volkswagen Financial Services, Toyota Financial Services, DNB Finans, Santander Consumer Bank, Volvofinans Bank, Mercedes-Benz Finans, BMW Financial Services, Ford Credit och Nordea Finans.

Privatleasing har blivit allt mer populär under senare år och 2017 beräknar vi att 45 000 privatleasade bilar kommer att levereras. Redan idag rullar det över 100 000 privatleasade bilar på våra vägar.

Bilhandel

Begagnatmarknaden – dec 2019

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar inom kort begagnatmarknaden i december 2019.

Läs mer

Nya regler vid export

Rådet i EU har utfärdat en Genomförandeförordning 2018/1912 som infördes 1 januari 2020 och som styr...

Läs mer

Översyn av gruppundantaget

Den rättsliga grunden för alla bilhandelsavtal inom EU är den vertikala gruppundantagsförordningen. Denna förordning upphör att...

Läs mer
Visa alla