Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och statistik kring de tre delarna; nya bilar, begagnade bilar och privatleasade bilar. Uppdateringar för respektive del sker löpande och senast den 10e i månaden.

Nya bilar

Den rekordstarka bilmarknaden fortsätter

Bästa november någonsin för både personbilar och transportbilar, samtidigt som vi noterar mycket starka siffror även för tunga lastbilar.

Vi har en högkonjunktur med låg arbetslöshet, rekordlåga räntor, EU:s starkaste arbetsmarknad, låga varsel, ökade investeringar i infrastruktur och bostäder samt positiva signaler både från hushållen och företagen. I november hör vi tydligt att någonting händer på bostadsmarknaden, med uppskattade nergångar i Stockholmsregionen på cirka 10 %, vilket blir spännande att följa. Fastighetsexperterna har lite olika uppfattning om vad som kommer framåt, men de flesta är överens om att det känns som en behövlig korrigering snarare än början på ett större fall, beroende de mycket stora volymerna nyproducerat. Men framtiden får visa hur stor korrigeringen blir.

November och hitintills i år

Bästa novembermånaden för personbilar någonsin och en ökning med två procent. Ackumulerat ligger vi tre procent över rekordåret 2016. November blev den 45:a månaden av de 47 senaste med en ökning och 2017 kommer att bli det bästa året genom tiderna.

Även transportbilar gav oss den bästa novembermånaden, med en ökning på hela 14 procent jämfört med 2016 och den 41:a månaden av de 48 senaste med en ökning. Hitintills i år har vi en ökning med åtta procent och 2017 kommer att bli ett nytt rekordår med bred marginal.

Tunga lastbilar hade åter en stark månad, men hade två registreringar färre än i november 2016. Ackumulerat har vi en ökning med sju procent och allt pekar på ett nytt rekordår.

 

Allt tyder på en fortsatt rekordstark bilmarknad även i december, som dock i år har två arbetsdagar mindre av förra året, vilket brukar innebära cirka 10 % i volym. Personbilar, transportbilar och även tunga lastbilar kommer alla att nå de högsta registreringssiffrorna någonsin.

Nybilar; Helåret 2016 och prognoserna 2017

2016 blev det bästa året någonsin för personbilar. Ökningen blev 8 procent. 2016 registrerades 372 318 personbilar, vilket är 27 000 fler är 2015 och hela 68 000 fler än 2014. Jämför vi 2016 med 2014 är ökningen hela 22 procent.

Bortsett från 2015 var det tidigare rekordåret 1988 med knappa 344 000. Först på plats 7, 8 och 9, av de 10 bästa personbilsåren, hittar vi registreringsår från 2000-talet (2007, 2011 och 2014) och de ligger alla mellan 304 000 och 307 000. Tillsammans med 2015 är vi nu uppe på en ny nivå som antalsmässigt är ovanlig för 2000-talet.

För 2017 tror vi på ett mycket starkt bilår igen. Prognosen på 360 000 höjdes i början av juni till 375 000. En höjning som är 4,2 % högre än den tidigare prognosen och just över rekordåret 2016.

Även för transportbilar

blev 2016 det bästa året någonsin, med 51 669 registreringar och en ökning för helåret på 15 procent. Jämför vi 2016 med 2014 är ökningen hela 23 procent. För transportbilar hittar vi de 10 bästa åren bland de 11 senaste åren, där det bara är 2009 som saknas. Här ser vi alltså en jämnare volym än för personbilar.

Även för transportbilar tror vi på ett starkt 2017. Prognosen på 52 000 justerades upp i september till 55 000. Vi går helt klart mot ett nytt rekordår för transportbilar.

För tunga lastbilar

blev 2016 det 3:e bästa året någonsin med 5 913 registreringar, en ökning från 2015 med 22 procent. Det senaste toppåret var 2008 med 6 027 bilar och det bästa året var 1989 med 6 133. Fem av de 10 bästa tunga lastbilsåren är från 1900-talet, varav fyra var före 1990. Jämför vi 2016 med 2014 är ökningen hela 26 procent.

Prognosen för 2017 på tunga lastbilar sattes till 5 600 och höjdes av MRF:s styrelse för tunga fordon vid styrelsemötet den 18 maj, till 6 000 enheter. En ny höjning av prognosen för 2017 genomförde i oktober och den nya prognosen är nu 6 200 lastbilar. Om årets nya prognos slår in blir 2017 det bästa året någonsin för tunga lastbilar och vi slår då även det tidigare rekordåret 1989, som var 6 133 lastbilar.

MRF Prognoser 2017 171018

Begagnade bilar

Begagnatförsäljningen ökar i november, likaså lagren

November och hitintills i år (se även statistikdiagrammen i separat PDF-fil nedan)

Försäljning av begagnade personbilar i Sverige ligger på samma nivå som rekordåret 2016 (+-0) ackumulerat tom november. I november har försäljningen ökat med 3 %.

Lagren för MRF-handeln har ökat med 9 % till 40 600, jämfört med för ett år sedan. Jämför vi lagren per 30 november med samma månad för två år sedan är lagerökningen 12 %. Sedan i juli ser vi att lagren ökar mer månad för månad, än under årets första sex månader.

För övrig bilhandel, har lagren ökat med 25 %, till 55 100, jämfört med för ett år sedan och på två år har de lagren ökat med hela 54 %.

– Historiskt är det ovanligt att vi vid en högkonjunktur samtidigt har rekordförsäljning både för nya och begagnade bilar. Vi ser dock nu att MRF-handelns begagnatlager ökar och det känns som att ökningen har kommit för att stanna. Tydligt är vi har en mycket stark bilmarknad samtidigt som handeln arbetar intensivt med den för dem viktiga begagnatförsäljningen.

Övrig bilhandels försäljning har i år ökat med 10 % (i november +10 %) (jämfört med jan-okt 2015 +22 %), samtidigt som MRF-handelns begagnatförsäljning har minskat med 1 % (i november +6 %) (jämfört med jan-sep 2015 -2 %). Samtidigt har privatförsäljningen minskat med 2 % hitintills i år.

– De stora ökningstalen för lagren hos övrig bilhandel är troligen ett tecken på att MRF-handeln säljer vidare fler bilar än tidigare till övrig bilhandel och att MRF-handeln inte aktiverar sig lika mycket i inköp från leasingbolag och bilauktioner.

För begagnade bilar upp till fem år har den totala bilhandeln i år ökat sin försäljning med 6 % (MRF-handeln + 3 %), samtidigt som privatförsäljningen varken har någon ökning eller minskning. Av bilhandelns försäljning av bilar upp till fem år står MRF-handeln för 63 %.

– Vi ser sakta men säkert en långsiktig ökning av bilhandelns andel av begagnatförsäljningen och samtidigt en sakta minskning för privatförsäljningen. Köparen söker naturligtvis trygghet kring bilaffären och hos bilhandeln ges inte bara information om bilens skick, varudeklaration och historik, man får dessutom garanti på bilen och köpet omfattas av konsumentköplagen.

Den begagnatbil som bilhandeln sålt mest av hitintills i år är Volvo V70, följt av VW Golf och VW Passat. Därefter följer Volvo V60, Volvo XC60, Volvo V40, Audi A4, Volvo XC70, Kia Ceed och Ford Focus kommer på tionde plats.

 

Fotnot
Vår statistik baserar sig på begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade.

MRF begagnatstatistik per 2016 o 201711 171205

Privatleasade bilar

Privatleasingen minskar, men fortsätter ändå på en hög nivå

I november ser vi en minskning med 1 100 privatleasade bilar jämfört med november 2016 och hitintills i år finns en minskning med dryga 2 000 bilar.

Under november var andelen privatleasade personbilar av de privatregistrerade 30 % vilket är fyra procentenheter lägre än november i fjol, men två procentenheter högre än i oktober 2017. Ackumulerat för årets första elva månader var andelen privatleasade bilar 28 %, vilket den också var för samma period 2016.
Min prognos sedan tidigare på 45 000 privatleasade bilar 2017 tycks besannas.

Andelen privatleasade bilar av de totala registrerade bilarna har minskat från 14 % till 12 % för perioden jan-nov

 

Trendbrott för privatleasing under första halvåret (fler diagram och tabeller finns i bifogad PDF-fil längst ner)

För första halvåret i år ser vi ett trendbrott för privatleasing. Antalet privatleasing som levererats ut har fortsatt på en hög nivå, men den starka ökningen som vi har kunnat se under flera år fortsätter inte längre. Andelen privatleasade personbilar för jan-juni var 27,2 %, jämfört med helåret 2016 där andelen nådde 28,5 %. För 2:a halvåret 2016 var andelen hela 31,9 % och för 1:a halvåret 25,0 %.

Antalet privatleasade personbilar första halvåret i år blev 21 800 att jämföras med 27 700 för 2:a halvåret 2016. För 1:a halvåret 2016 var antalet levererade privatleasade bilar 21 100 och ökningen för de första 6 månader 2017 blev densamma som för hela personbilsmarknaden, nämligen 3 %. Som jämförelse var ökningen för 1:a halvåret 2016 jämfört med 2015 hela 110 %.

Vi ser en fortsatt rekordstark totalmarknad för personbilar där helårsprognosen nyligen skrevs upp till 375 000 bilar, vilket är högre än rekordåret 2016, som slutade på 372 300.

Andelen privatleasing av de totalt registrerade personbilarna blev för jan-juni 11 % mot 13 % för helåret 2016.

– Privatleasingens andel kommer att fortsätta på en hög nivå, men jag tror att den kommer att stabilisera sig kring 30 % det närmaste året. Det positiva mottagandet från kunderna gör att produkten privatleasing är här för att stanna, men att ökningen har avstannat känns nog bra för många i branschen, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.

– Vår prognos är att vi kommer att leverera ut cirka 45 000 privatleasade bilar 2017.

Andelen privatleasing skiljer sig åt mellan bilmärkena

Volkswagen fortsätter att vara marknadsledare på privatleasing, men med en minskad andel, 18 % för jan-juni 2017 (22 % för helåret 2016). Volvo har också minskat sin andel och nådde nu 12 % (15 %). Trea kom uppstickaren Peugeot med hela 11 % (4 %), följt av Renault och Toyota som bägge hade 8 % (8 % & 8 %).

Av Volkswagens alla privatregistrerade bilar bestod 39 % (46 %) av privatleasade bilar medan Volvos andel var 23 % (29 %). Peugeots andel var hela 50 % (25 %) medan Renault hade 48 % (51 %) och Toyota hade 27 % (29 %).

Seat hade den högsta andelen privatleasade bilar av de privatregistrerade med 65 % (78 %) och på andra plats hittar vi Mini som hade 61 % (74 %). Peugeot tog tredje platsen.

Av Volkswagens samtliga sålda bilar 2016 (inklusive till företag) var 14 % (19 %) privatleasade medan Volvo bara hade privatleasat ut 7 % (10 %) av alla sina sålda bilar. För Peugeot blev andelen hela 38 % (18 %). Högst andel här hade Seat med 44 % (57 %).

De tre mest sålda modellerna minskar sin andel från 28 till 20 %

Golf var jan-juni 2017 den populäraste bilmodellen att privatleasa, med en andel på 7,8 % (helåret 2016 10,4 %). Tvåan Polo nådde en andel på 6,9 % (9,1 %). V40 kom på tredje plats med 5,0 % (8,1 %). Tillsammans har de tre modellerna i topp minskat sin andel från 28 % till 20 %. Det snabbast växande bilmärket inom privatleasing under perioden var Peugeot och de har nu med två av sina modeller på topp 10-listan, nämligen 2008 och 208.

Analys av kunderna som privatleasade personbilar jan-juni 2017

Andelen kvinnor är något högre bland de som privatleasar. Åldern är något lägre och andelen förstagångs-”köpare” är något fler. Även bland förstagångs-”köpare” är åldern lägre än hos övriga, men här kan vi se att snittåldern för samtliga 1:a-gångsköpare har ökat sedan 2015, med mellan tre och sex år. Fortfarande är det en bred blandning av åldrar som skaffar sin nya bil privatleasad.

Både ökningar och minskningar av privatleasing under 1:a halvåret, bland länen

12 län hade ökningar av privatleasingen under 1:a halvåret i år och 9 hade minskningar. Flest privatleasade bilar levererades i Västra Götaland med 5 278 bilar (en minskning med 2 % jämfört med motsvarande period 2016), Stockholms län var knapp tvåa med 5 113 bilar (-3 %) och Skåne blev trea med 3 211 (+26 %). På fjärde plats kom Jönköpings län med 985 (+7 %). De län som har ökat mest i % i år är Jämtland med 28 %, Skåne 26 % och Kronoberg med 24 %. Nästan var annan privatleasad bil levererades i Stockholms och Västergötlands län tillsammans.

Slutanalyser

Privatleasingens kraftiga tillväxt och höga andel de senaste åren beror bland annat på att konsumenterna mer och mer föredrar att betala en månadshyra samtidigt som smidigheten med att slippa sälja sin bil efter tre år för många känns bra. Att låta någon annan garantera restvärdet spelar naturligtvis också in. En trygghet kring vad bilen kostar, tillsammans med att få en miljömässigt sett bra bil och att det är en modern samt säker bil är vad vi hör från många kunder.

De flesta bilmärken har nu skapat bra rutiner kring privatleasing och har också valt att marknadsföra produkten. De som sedan i flera år har haft produkten privatleasing erbjuder den numera för alltfler av sina modeller. Hos vissa bilmärken finns privatleasing för alla deras bilmodeller. Efterfrågan efter bilar är fortsatt mycket stark i Sverige och nu har konsumenterna ännu ett bra alternativ för sitt bilinnehav.

För de som lämnade tillbaka sin privatleasade bil under det senaste halvåret (6 000 konsumenter) valde många att skaffa en ny bil igen. Av de som gjorde det valde 93 % privatleasing igen. Dessa kunder är också mer märkestrogna än nybilsköpare i allmänhet. 71 % valde samma nybilsmärke vilket är 10 procentenheter högre än motsvarande siffra för alla nybilsköpare.

MRF arbetar sedan en tid tillbaka för att ta fram en broschyr ”Att tänka på när du leasar bil”. Arbetet sker tillsammans med många parter på marknaden och broschyren publiceras i slutet av september.

MRF har nyligen presenterat den nya broschyren “Att tänka på när du leasar bil”. Läs mer om den här

Statistiken är framtagen baserad på material från vroom.

MRF – Privatleasing per 1706 170710

Ytterligare statistik finner du här >>>Johan Holmqvist
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 22
Skicka ett mejl till Johan

Bilhandel

Bilmarknaden i oktober

Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Rekord även i november!

Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar november månads nybilsregistreringar.

Läs mer
Visa alla