300 mötte framtidens förändringar – lackkonferensen 2018

Rekorddeltagande och ett maximerat konferensprogram samt en avslutande och välbesökt bankett. MRFs årliga Plast-, Lack- och Skadekonferens befäster sin roll som samlingsplats för branschen. Årets tema var ”Möt framtidens förändringar”.

Bilder från konferensen klicka här


– Vi är mycket nöjda och lovorden är många. Det innebär att nästa års konferens måste vara minst lika bra, säger Jan Olvenmo på MRFs Plast-, Lack- och Skadesektion och som tillsammans med Kiki Öiangen hållit ihop arrangemanget på Clarion Hotel Stockholm, 2 februari – direkt efter Autogloben.

Här är lite supersummerat från konferensen.

Urban Magnusson…
I sitt välkomstanförande belyste sektionsordförande, Urban Magnusson, framtidsutmaningarna inom både kompetens och teknik.

– Det är viktigt att satsa på utbildning. Men vi måste kunna kroka arm med försäkringsbolagen eftersom det kostar att utbilda så att vi kan klara jobben i framtiden, sa Urban Magnusson.

Han varnade även för allt längre tider för att få en skada åtgärdad – det kostar pengar. Han exemplifierade med en skada som var på 13 timmar reparation, men som tog 29 dagar att få utförd och med en kostnad på 18000 kronor för hyrbil, ca 1500 kronor per timme arbete.

– Vi är inte toppklass …

Tommy Letzén…
MRFs Tommy Letzén och Jan Olvenmo körde ett medley kring MRFs agenda inom plast, lack och bilskador. Om den var omfattande för 2017, så är den desto mer omfattande under 2018. Den omfattar utbildning/kompetens, teknikutveckling, myndighetskontakter samt övergripande framtidsutmaningar för branschen.

Louise Westman och Per Fredriksson…
Louise Westman och Per Fredriksson från Kia Motors pratade kring framtidens roller på  verkstaden. De konstaterade att branschen är tämligen statistisk fram tills nu, ett paradigmskifte sett till både kunder och teknik stundar, enligt dem.

– Ni måste älska kunden lika mycket som bilen, framtidens kund vill ha tillit, en relation, sa Louise Westman och framhöll behovet av solida processer, krav på tillgänglighet och individuella servicelösningar.

– Den nya tekniken, el, uppkopplade och automatiska fordon, måste vi förhålla oss till. Fram tills 2030 kommer skadorna att gå ner med 60 procent. Det är den största utmaningen på 100 år, fortsatte Louise.

Per Fredriksson berättade om Kia-certifierad Skadeverkstad. Ett koncept som bygger på branschens ”Riktlinjer för skadeverkstäder” och med stort fokus på kunskap och kompetens.

Mats Nilsson…
Assistancekåren satsar digitalt för att effektivisera bärgningsprocessen samtidigt som servicegraden höjs. Assistancekårens vd, Mats Nilsson, redogjorde för den förvandling som ”Kåren” genomgår och som kommer att vara alla led; haverist, försäkringsbolag/beställare, verkstäder och bärgare, tillgodo.

– Vi har satt en ny branschstandard som driver på konkurrensen, summerade Mats Nilsson, stolt.

Martin Altås…
Martin Altås från Car-O-Liner belyste utvecklingen inom skadereparationer – han konstaterade att kompentens är minst lika viktigt som teknik.

– Kostnaden för en kurs är inte enbart kursavgiften utan även produktionsbortfallet på verkstaden, något som inte alltid ses av GA.

– Det viktiga är att reparatörerna lär sig använda service- och reparationslitteraturen. Kursdeltagandet är inte ett kompetensbevis, utan början på att skaffa sig kompetens. Svetsa i aluminium kräver samma kompetens oavsett märke. En fråga är hur vi ska hantera det för dem som arbetar multibrand – vem behöver OEM, frågade Martin Altås och lyfte fram att det är den generella kompetensplattformen som är det viktiga samt att det är stor spridning mellan verkstäder och reparatörer avseende kompetens och förmåga.

– Därför är det viktigare med generiska utbildningar och inte märkesspecifika. Det handlar om rätt utbildning för rätt person vid rätt tidpunkt. Det behövs ett närmare samarbete mellan verkstad, OEM och utbildare. Det ska vara generiska utbildningar, så GA släpp sargen, avslutade Martin Altås.

Johan Pettersson…
Johan Pettersson, Toyota, lyfte fram behovet av att följa tillverkarnas reparationsansvisningar för att kunna utföra en korrekt reparation. Han konstaterade att Bil Swedens undersida med länkar till fordonstillverkarnas hemsidor med teknisk information inte var särskilt frekventerad av skadeverkstäder, utan främst av motorrenoverare enligt tillgänglig statistik.

Även Johan Pettersson delade Martin Altås syn på utbildning, att det är den grundläggande kompetensen som är det viktiga samt att man – företaget – har koll på den bland medarbetarna och vad de kan.

– Man kan inte ha Volvo-kille på varje verkstad …

Temat för årets Plast-, Lack- och Skadekonferens var att möta framtidens förändringar inom främst Kompetens och Teknik, med övervikt på det första.

Jennifer Erdtman…
Jennifer Erdtman, Klöver Dam, pratade kring ämnet rekrytering och attraktiv bransch. Genom handuppräckning konstaterades att många av de deltagande företagen har en rekryteringsbehov. Enligt Jennifer är den digitala närvaron; hemsida, Facebook och viss mån även Linkedin, tillsammans med lokalt nätverk, tillsammans med medarbetarnas eget, två viktiga delar i hur man når ut till möjliga jobbkandidater. Hon nämnde även hur viktigt det är att inspireras av andra samt att man som arbetsgivare följer upp dem som slutat på företaget.

Anette Norinder…
Anette Norinder, från Transportföretagen, spann vidare på tråden genom att prata utbildning och rekrytering av nya medarbetare till branschen.

Det är viktigt att bransch och skola samarbetar. Hon berättade att snart är 25 skolor inne i systemet för att kunna bli kvalitetssäkrade Motorbranschcollege, så kallade MBC. Ett område som måste fungera är det arbetsplatsförlagda lärandet, APL. Inte minst lämnar många kvinnliga studenter fordonsprogrammet efter första APL-perioden.

– Tag reda på vad eleven kan! Tänk igenom om hur vi ska ta hand om dem! Det handlar om 15 veckor under tre år, vädjade Anette Norinder.

En intressant nyhet är att satsningen på riksintagningen till de specialiserade delarna inom lack och bilskador till Lugnetgymnasiet i Falun. Det innebär att de skolor där endast ett fåtal elever går fordonsprogrammet med inriktning på lack och bilskador kan få en kvalitetssäkrad specialistutbildning.

 

Dela via mail

Bilplast

MRFs försäkringsbolagsenkät – presentation 20 februari

Lack- och skadeföretagen har sagt sitt om affärsrelationen med de betydelsefulla kunder som försäkringsbolagen är. Resultatet...

Läs mer

Bumper – bildelar blir exklusiva möbler

I ett helt unikt projekt omvandlas plast från bilens stötfångare till exklusiva stolar och bord. Uttjänta...

Läs mer

MRFs vd har ordet

MRFs vd Tommy Letzén har ordet.

Vart är vi på väg? Lika mycket som det är en koppling till ett känt TV-program lika mycket är frågan kopplad till osäkerhet och förändring i omvärlden. Kanske med en travestering om att det är på väg.

Visa alla