Arbetet med kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad rullar på både hos MRF och SFVF. Det är många praktiska detaljer som måste finna sin lösning, enligt MRFs Joachim Due-Boje. Mötena och mantimmarna är många när kvalitetsstandarden ska finslipas.

Broschyr Godkänd Bilverkstad utgåva 3 2018-03_digital

I nuläget pågår diskussioner med 3-partskontrollanter. Det måste tas fram riktlinjer för vad som ska och hur det ska kontrolleras av kontrollanten vid revisionen. Ett annat område är stickprovskontroller där fristående företag har visat intresse för att erbjuda verkstäder sina tjänster inom detta.

– Det finns flera företag som hört av sig, flera av dem erbjuder redan idag kvalitetsuppföljningar eller annan kontrollverksamhet, berättar Joachim.

En viktig del i allt arbete är den styrande broschyren där kvalitetsstandarden presenteras och beskrivs i detalj.

– Broschyren är ett levande och dynamiskt dokument, vilket innebär att justeringar och förtydliganden sker hela tiden, förklarar Joachim.

Han berättar även att internetportalen för Godkänd Bilverkstad är under byggnation. Idag finns en enkel hemsida, men bakom den kommer en lösenordsskyddad databas för verkstäder och kontrollföretag att byggas. Vidare ska informativt textinnehåll som vänder sig både till verkstäder och konsumenterna att tas fram.

– Det är mycket som är på gång och många pusselbitar som ska falla på plats, säger Joachim.

Målsättningen är att Godkänd Bilverkstad skall vara infört till januari 2020.

– När vi möts på Automässan 2020 ska alla verkstäder som vill vara med vara på gång in i Godkänd Bilverkstad. För verkstäder som är anslutna till MRF eller SFVF är det ett medlemsvillkor att vara Godkänd Bilverkstad, avslutar Joachim Due-Boje.

Joachim Due-Boje, ansvarig servicemarknad MRF
Skicka ett mejl till Joachim

Bilverkstad

Motorbranschgala 8 november

8 november arrangeras den första Motorgalan på Berns i Stockholm. Det är en branschgala där framstående...

Läs mer

Frågor & svar om personalliggare

Personalliggare blir verklighet för alla företag som sysslar med fordonsserviceverksamhet från 1 juli 2018. Personalliggaren kan...

Läs mer

Ny medlemsförmån – om personalliggare

Lagen närmar sig! Den 1 juli är det lag på fordonsliggare i verkstäder. Eftersom tillsynsavgifterna är...

Läs mer
Visa alla