Diesel och miljözoner. Det är två frågor som berör branschen i allra högsta grad, två frågor som dessutom är sprängstoff i den valårsstinna offentliga debatten.

– Fram tills nu har debatten varit allt för osaklig och framför allt känslostyrd. Nu är vi på väg in i ett normaltillstånd där saklighet och fakta får styra. Detta är viktigt för att vi ska kunna fatta långsiktigt hållbara beslut kring den tillväxtdrivande mobiliteten, säger MRFs Charlie Magnusson.

Han menar att den svenska debatten ett tag var mer eller mindre urspårad, ensidigt anti-diesel, när bilbranschen inte tilläts att komma till tals.

– Äpplen och päron blandades till en giftig cocktail i syfte att göra allt för att stoppa bilismen. I sig ska vi inte vara upprörda, det är valår och det finns partier som har en majoritet av sin väljarkår i storstäderna och framför allt Stockholm, förklarar Charlie med tillägget att angripa bilen och bilismen är därför ”lättköpta politiska poäng” i vissa väljargrupper.

Det som gör debatten komplicerad är att det rör sig om två frågor som blivit en – dels utsläppsmanipulationen i USA, dels miljözoner. Branschen har även inledningsvis hamnat i massmedialt underläge när allt stämplats med ”skitig diesel”.

– Det har därför blivit svårt att bemöta allt sakligt. Men nu har fakta börjat att tala som innebär mer sans och balans i debatten, den har blivit mer nyanserad än bara för några veckor sedan i samband med beslutet om miljözoner, berättar Charlie och påpekar att nyhetsinslag från övriga världen spiller över i Sverige.

Han nämner branschens gemensamma informationsinsatser både mot politiker och media. Detta har skett med både faktablad, debattinlägg och politikerträffar samt drivits på i digitala flöden genom egna inlägg och delningar. När Stockholms miljöförvaltning nyligen presenterade statistik kring luftkvaliteten konstaterades att Stockholmsluften är den renaste på 50 år. Det vill säga relevanta fakta från en opartisk instans till bilens fördel.

– Vi finns på politikernas omvärldsbevakande radar hela tiden, men vi måste erkänna att bilvännerna varit saktfärdiga, säger han.

Charlie vill dock understryka att frågan kommer att bubbla ända fram tills valet, därför krävs ett ständigt pågående lobby- och opinionsarbete där relevanta fakta ska tillåtas tala.

– För inte vi vår talan, så lär knappast någon annan göra det.

MRFs lobby- och opinionsarbete drivs både enskilt och tillsammans med Bil Sweden.


Charlie Magnusson, ansvarig press, opinion och samhälle
Skicka ett mejl till Charlie


Läs mer och var aktiv för din branschs framtid – viktiga länkar:

Faktaunderlag om miljözoner: https://www.mrf.se/blog/2018/03/26/miljozonerna/

Facebook-sida MRF: https://www.facebook.com/motorbranschensriksforbund/

Facebook-sida MRF Stockholm: https://www.facebook.com/mrfstockholm/

Facebook-sida Gilla bilen: https://www.facebook.com/GillaBilen/

Facebook-sida Rättvisa bilskatter: https://www.facebook.com/bilskatter/

Kampanjhemsida Utan bilen stannar Sverige: http://www.utanbilenstannarsverige.se

MRFs blogg via MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/mrf/blog_posts

Opinion

Fakta om miljözonerna

Regeringen kommer ge kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från 1 januari 2020:

Läs mer

Motorbranschens erbjudande allt mer digitalt

Vi talar gärna och mycket om bilarnas digitalisering, men desto mindre om motorbranschens digitalisering och konsekvenser...

Läs mer

MRF satsar på digitalt opinionsarbete

MRF lyfter sin digitala närvaro i opinionssyfte. Det innebär att MRF kommer att blogga och även...

Läs mer
Visa alla