Utvecklingsarbetet av MRFs branschanpassade och molnbaserade affärssystem ViM, Verkstaden i Molnet, rullar på. Aktuellt är en anpassning av modulen som hanterar kundinformation och personuppgifter till den kommande, skärpta europeiska dataskyddsförordningen, GDPR.

– Vi anpassar modulen till kraven på personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde samt kravet på registerrensning i den nya EU-förordningen, berättar MRFs Henrik Idermark.

Den aktuella anpassningen av affärssystemet och den aktuella modulen till den nya EU dataskyddsförordningen måste  vara klar under våren, redan 25 maj införs EU-förordningen.

”Den som använder en molntjänst för sin personuppgiftsbehandling är personuppgiftsansvarig för behandlingen även om den utförs av molntjänstleverantören eller dess underleverantörer. Leverantören, och alla dess underleverantörer som anlitas för behandlingen, är den personuppgiftsansvariges personuppgiftsbiträden. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att personuppgiftslagen och andra lagar följs, till exempel myndighetsspecifika registerförfattningar och offentlighets- och sekretesslagen” skriver Datainspektionen som kommer att bevaka efterlevandet av EU-förordningen.


Henrik Idermark, ansvarig IT-system plåt och lack
Skicka ett mejl till Henrik

Plåt och lack

TFFs undersökning av skadereparationer

Trafikförsäkringsföreningen, TFF, har för fjärde året presenterat utfallet för egna kvalitetskontroller av 1300 utförda reparationer.

Läs mer

TV4 intervjuar MRFs vd

Trafikförsäkringsföreningen har granskat skadeverkstäderna i branschen. Hör MRFs vd Tommy Letzén som intervjuas av TV4.

Läs mer

Vidareutbildningarna för bilplastreparatörer är igång

Ett och annat att finslipa efter viktig input från kursdeltagarna. Så summerar plast-, lack- och skadesektionens...

Läs mer
Visa alla