Utvecklingsarbetet av MRFs branschanpassade och molnbaserade affärssystem ViM, Verkstaden i Molnet, rullar på. Aktuellt är en anpassning av modulen som hanterar kundinformation och personuppgifter till den kommande, skärpta europeiska dataskyddsförordningen, GDPR.

– Vi anpassar modulen till kraven på personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde samt kravet på registerrensning i den nya EU-förordningen, berättar MRFs Henrik Idermark.

Den aktuella anpassningen av affärssystemet och den aktuella modulen till den nya EU dataskyddsförordningen måste  vara klar under våren, redan 25 maj införs EU-förordningen.

”Den som använder en molntjänst för sin personuppgiftsbehandling är personuppgiftsansvarig för behandlingen även om den utförs av molntjänstleverantören eller dess underleverantörer. Leverantören, och alla dess underleverantörer som anlitas för behandlingen, är den personuppgiftsansvariges personuppgiftsbiträden. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att personuppgiftslagen och andra lagar följs, till exempel myndighetsspecifika registerförfattningar och offentlighets- och sekretesslagen” skriver Datainspektionen som kommer att bevaka efterlevandet av EU-förordningen.


Henrik Idermark, ansvarig IT-system plåt och lack
Skicka ett mejl till Henrik

Plåt och lack

Kontrolluppgift på individnivå varje månad

Från och med 1 januari 2019 gäller de nya reglerna för dig som är skyldig att...

Läs mer

Motorbranschcollege tryggar personalbehov

Hittills är sju skolor med fordonsprogrammet certifierade som Motorbranschcollege, MBC. Men fler är på gång.

Läs mer

Åtta gripna vid senaste razzian mot bilvårdsföretag

De samordnade myndighetsrazziorna mot företag verksamma inom så kallade riskbranscher, däribland bilvårdsföretag, fortsätter. Vid den allra...

Läs mer
Visa alla