Utvecklingsarbetet av MRFs branschanpassade och molnbaserade affärssystem ViM, Verkstaden i Molnet, rullar på. Aktuellt är en anpassning av modulen som hanterar kundinformation och personuppgifter till den kommande, skärpta europeiska dataskyddsförordningen, GDPR.

– Vi anpassar modulen till kraven på personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde samt kravet på registerrensning i den nya EU-förordningen, berättar MRFs Henrik Idermark.

Den aktuella anpassningen av affärssystemet och den aktuella modulen till den nya EU dataskyddsförordningen måste  vara klar under våren, redan 25 maj införs EU-förordningen.

”Den som använder en molntjänst för sin personuppgiftsbehandling är personuppgiftsansvarig för behandlingen även om den utförs av molntjänstleverantören eller dess underleverantörer. Leverantören, och alla dess underleverantörer som anlitas för behandlingen, är den personuppgiftsansvariges personuppgiftsbiträden. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att personuppgiftslagen och andra lagar följs, till exempel myndighetsspecifika registerförfattningar och offentlighets- och sekretesslagen” skriver Datainspektionen som kommer att bevaka efterlevandet av EU-förordningen.


Henrik Idermark, ansvarig IT-system plåt och lack
Skicka ett mejl till Henrik

Plåt och lack

Branschen och försäkringsbolagen om framtidens skadeverksamhet

Fredagen den 7 september träffades ett 30-tal representanter från försäkringsbolagen och från branschen företrätt av generalagenter...

Läs mer

Återstart på dialog CAB – MRF

CAB och MRF hade nu ett möte på högsta nivå för att återuppta dialogen för framtida...

Läs mer

MRF kritiska till effekten av personalliggare

Det är svårt att se några positiva effekter med personalliggare. Det menar MRF och ett antal...

Läs mer
Visa alla