25 april har MRF förbundsstämma. MRFs vd, Tommy Letzén, kan se tillbaka på ett år då MRF växlat upp till ett högre tempo som branschorganisation.

– Verksamheten har bedrivits på bred front med en mängd stora och små aktiviteter där allt finns sammanfattat i den årligt uppdaterade broschyren ”142 skäl att bli MRF-medlem”, säger Tommy Letzén

Han sammanfattar 2017 med en stark nybilsmarknad inom alla segment. Intressant är att den samlade vagnparken växer vilket kan förklaras med dels en växande befolkning med ett ökat behov av mobilitet, dels minskad utskrotning. Växande vagnpark med totalt ca 100.000 fordon ger även en starkt ökande servicemarknadsaffär.

Men det finns en baksida. Det är risken för att i framtiden inte finna kompetent personal.

– Därför har satsningar kring rekrytering och attraktiv bransch fått ökat fokus. På vår stämma har vi därför bjudit in Jennifer Erdtman, Klöver Dam Marknadsbyrån, och Kjell-Åke Fyrgård, EQB Business School, för att tala om begreppet ”attraktiv arbetsgivare”, berättar Tommy.

MRF är en medlemsdriven branschorganisation. Under 2017 har en rikstäckande informationsturné, ”MRF på väg”, genomförts med välbesökta informationsmöten i respektive MRF-distrikt.

– Mottagandet har varit översvallande. Vi har mött medlemmar och medlemmar mött oss och andra medlemmar, men även lokala politiker, konsumentvägledare och skolpersonal samt i vissa fall även media har medverkat vid mötena. Ett win-win-win-förhållande för bilbranschens bästa, där vi har kunnat förmedla allt vi tillsammans gör för branschen. Vi har skapat en stolthet kring vårt gemensamma varumärke.

 

Tommy betonar att det vardagliga arbetet och den vardagliga medlemskontakten är grunden för MRFs verksamhet som ett branschförbund för motorbranschföretag. Men det finns även högtidsstunder som grädde på moset. Dessa var under 2017 Automässan där MRF svarade för ett mycket uppskattat seminarieprogram och arrangerade en plast-, lack- och skadekonferens, GA- och -försäkringsbolagsenkäterna samt bilhandelns egen mötesplats – BegBil17 som bara växer samt branschens satsning på en gemensam digital plattform Wayke.

Utöver rekrytering och kompetenstillförsel är för närvarande kommunikation, opinion, medlemsnytta/rådgivning och bilskador fokusområden för MRF.

Läs 142 skäl..härTommy Letzén
vd MRF

Nyheter

TUNGA BegBil-19 – fokus på begagnade tunga fordon

100 procent fokus på begagnade tunga fordon och processen för att bättre och effektivare hantera inbyten....

Läs mer

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

SVÅs VD tycker till om Wayke

SVÅs vd Pontus Lövrup tycker till om Wayke och MRF.

Läs mer
Visa alla