– Den nya förordningen, GDPR, innebär en skärpning av tidigare regelverk (PuL), säger MRFs jurist och vVD, David Norrbohm. Han nämner särskilt de höga sanktionsavgifter som är förenliga med brott mot dataskyddsförordningen.

MRFs arbete med GDPR har pågått under en längre tid där vi tagit hjälp av ledande experter på området. För att underlätta medlemsföretagens arbete med anpassningen till GDPR – så att både hanteringen och informationen gällande hantering av personuppgifter till kunderna blir korrekt – har MRF tagit fram flera dokument som kommer att finnas tillgängliga på MRF Online – vår portal med digitala avtal och villkor på nätet.
MRF Online är en abonnemangstjänst med företagsinloggning som kan ha obegränsat antal användare på företaget.

Nu finns samtliga nya dokument och blanketter om GDPR tillgängliga för alla företag som är kunder på MRF Online.


MRFs verktyg till ett framgångsrikt GDPR-arbete

En Checklista – för det inledande arbetet som innehåller både exempel på lagstadgade krav och andra åtgärder som MRF rekommenderar.

En Uppförandekod – för behandling av personuppgifter för MRFs medlemsföretag. Denna uppförandekod syftar till att specificera tillämpningen av dataskyddsförordningen för återförsäljare, verkstäder, däckhotell och andra serviceföretag inom bilbranschen som är medlemmar hos Motorbranschens riksförbund (MRF).
Uppförandekoden innehåller specifika exempel, praktiska lösningar och rekommendationer i syfte att i ljuset av svenska förhållanden underlätta och skapa enhetlighet vid behandling av personuppgifter med hänsyn till särdragen hos dessa medlemsföretag. Uppförandekoden omfattar sådan behandling som medlemsföretag gör i förhållande till kunder och potentiella kunder i Sverige. Koden berör alltså inte medlemsföretagens anställda eller potentiella anställda. Uppförandekoden kommer att bidra till att de företag som har anslutit sig tillämpar reglerna i dataskyddsförordningen på ett korrekt sätt.

En Informationshandling – som är en mall (bygger på uppförandekoden) och underlättar för er som medlemsföretag att informera era kunder på rätt sätt om hur ni behandlar deras personuppgifter. Det vill säga den informationstext som kunden kommer att del av via företagets hemsida, fysiskt i kundmottagningen eller på annat lämpligt sätt i enlighet med dataskyddsförordningen.

Ett Instruktionsdokument – till användningen ovan nämnda Informationshandling till kunder eller kontaktpersoner hos kunder

Uppdatering av MRFs samtliga villkor – som nu innehåller en informationstext gällande behandling av personuppgifter

Utbildningspaket – MRF erbjuder, i samarbete med Training Partner samt flera DMS-leverantörer utbildning under en dag i dataskyddsförordningen. Här kan du läsa mer om tid och plats för vårens kurser som pågår under april – maj. Till MRFs kurser


MRF Online

Till inloggningen MRF Online
Beställ MRF Online


Kontakta oss

MRF Online – abonnemangsfrågor, beställning och inloggning: forlaget@mrf.se, 08-701 63 90
Juridik – David Norrbohm jusrist på MRF: david@mrf.se, 08-701 63 28


MRFs jurist David Norrbohm berättar om nya dataskyddsförordningen – Kolla filmen


Här kan du läsa mer om vad MRF tidigare skrivit om den nya dataskyddsförordningen
https://www.mrf.se/blog/2017/03/29/nya-dataskyddsregler-25-maj-2018/
https://www.mrf.se/blog/2017/09/04/forbered-foretaget-infor-ny-datalag/
https://www.mrf.se/blog/2018/03/10/mrfs-kurs-nya-dataskyddsforordningen/

Bilhandel

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Ökad export till Finland?

Finska branschorganisationens stora lobbyarbete gav inte fullt resultat utan förhoppningarna om att få en mjuk övergång...

Läs mer

Bättre än rekordåret, men oviss höst väntar?

Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar augusti månads nybilsregistreringar.

Läs mer
Visa alla