– Den nya förordningen, GDPR, innebär en skärpning av tidigare regelverk (PuL), säger MRFs jurist och vVD, David Norrbohm. Han nämner särskilt de höga sanktionsavgifter som är förenliga med brott mot dataskyddsförordningen.

För att underlätta medlemsföretagens arbete med anpassningen till GDPR – har MRF tagit fram flera dokument som finns tillgängliga på MRF Online – vår portal med digitala avtal och villkor på nätet. MRF Online är en abonnemangstjänst med företagsinloggning som kan ha obegränsat antal användare på företaget.


Påminner om nya versioner av Uppförandekoden och Informationspolicyn på MRF Online Ändringarna avser ett tillägg om behandling av personuppgifter i samband med kund- och marknadsundersökningar samt ett tillägg om hantering och överföring uppgifter till tredjepartskontrollanter.

Samtliga dokument och blanketter om GDPR finns tillgängliga för företag som är kunder på MRF Online.


MRFs verktyg till ett framgångsrikt GDPR-arbete

En Checklista – för det inledande arbetet som innehåller både exempel på lagstadgade krav och andra åtgärder som MRF rekommenderar.

En Uppförandekod – för behandling av personuppgifter för MRFs medlemsföretag. Denna uppförandekod syftar till att specificera tillämpningen av dataskyddsförordningen för återförsäljare, verkstäder, däckhotell och andra serviceföretag inom bilbranschen som är medlemmar hos Motorbranschens riksförbund (MRF).
Uppförandekoden innehåller specifika exempel, praktiska lösningar och rekommendationer i syfte att i ljuset av svenska förhållanden underlätta och skapa enhetlighet vid behandling av personuppgifter med hänsyn till särdragen hos dessa medlemsföretag. Uppförandekoden omfattar sådan behandling som medlemsföretag gör i förhållande till kunder och potentiella kunder i Sverige. Koden berör alltså inte medlemsföretagens anställda eller potentiella anställda. Uppförandekoden kommer att bidra till att de företag som har anslutit sig tillämpar reglerna i dataskyddsförordningen på ett korrekt sätt.

En Informationshandling – som är en mall (bygger på uppförandekoden) och underlättar för er som medlemsföretag att informera era kunder på rätt sätt om hur ni behandlar deras personuppgifter. Det vill säga den informationstext som kunden kommer att del av via företagets hemsida, fysiskt i kundmottagningen eller på annat lämpligt sätt i enlighet med dataskyddsförordningen.

Ett Instruktionsdokument – till användningen ovan nämnda Informationshandling till kunder eller kontaktpersoner hos kunder

Uppdatering av MRFs samtliga villkor – som nu innehåller en informationstext gällande behandling av personuppgifter

Utbildningspaket – MRF erbjuder, i samarbete med Training Partner samt flera DMS-leverantörer utbildning under en dag i dataskyddsförordningen. Här kan du läsa mer om tid och plats för vårens kurser som pågår under april – maj. Till MRFs kurser


MRF Online

Till inloggningen MRF Online
Beställ MRF Online


Kontakta oss

MRF Online – abonnemangsfrågor, beställning och inloggning: forlaget@mrf.se, 08-701 63 00
Juridik – David Norrbohm jusrist på MRF: david@mrf.se, 08-701 63 28


MRFs jurist David Norrbohm berättar om nya dataskyddsförordningen – Kolla filmen


Här kan du läsa mer om vad MRF tidigare skrivit om den nya dataskyddsförordningen
https://www.mrf.se/blog/2017/03/29/nya-dataskyddsregler-25-maj-2018/
https://www.mrf.se/blog/2017/09/04/forbered-foretaget-infor-ny-datalag/
https://www.mrf.se/blog/2018/03/10/mrfs-kurs-nya-dataskyddsforordningen/

Bilhandel

​Märkesbilhandlare vill ha ny konkurrensreglering

Europeiska märkesåterförsäljare vill fortsatt ha en tydlig vertikal konkurrensreglering, att det så kallade gruppundantaget, för motorfordonssektorn...

Läs mer

Samarbete om branschstandard för elfordon

MRF, Bil Sweden och SFVF inleder ett samarbete om en gemensam branschstandard för säker hantering av...

Läs mer

Begagnatmarknaden – jan 2020

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar inom kort begagnatmarknaden i januari 2020.

Läs mer
Visa alla