MRF har tecknat avtal med Iteam Solutions AB om att ta över driften och utvecklingen av affärssystemet MRF VIM. Iteam arbetar just nu med att sätta upp systemet och anpassa inför kommande GDPR-lagstiftning.


Efter det att Iteam har tagit fullt driftansvar och en del stabiliserings- och GDPR-åtgärder är genomförda kommer utvecklingen av ny funktionalitet att starta. Vi bedömer att denna fas kan starta i liten skala redan i Juni.

Nyheter

MRF PÅ VÄG i Växjö

MRFs riksomfattande roadshow, MRF PÅ VÄG, med ny och viktig information från branschen och MRF rullar...

Läs mer

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Br Karlsson första godkända GBV-verkstad

Bröderna Karlsson Bilservice i Hässleholm är landets första ”Godkänd Bilverkstad”. Ägaren, Stefan Karlsson, är glad över...

Läs mer
Visa alla