Vikten att rekrytera rätt och rekrytera rätt chefer kommer att bli avgörande för framtiden. Den vanligaste orsaken när jag pratar med folk som bytt företag i vår bransch är mer kopplat till chefsfrågor mer än bara lön.


“Under parollen Attraktiv Bransch genomför MRF nu en pilotutbildning runt rekrytering. I framtiden kommer vi att se stora skillnader mellan företagen som lyckas behålla sin kompetens och attrahera andra att söka sig till företaget. Ett stort steg är att kunna rekrytera in rätt till sitt team men också kanske det viktigaste, kunna rekrytera chefer som förstår utmaningarna i att utveckla och behålla medarbetare. I undersökningar bland annat från PWC och Poolia visar man på att en fel-rekrytering kostar 700.000 kr och att företag som rekryterar rätt har 3,5 gånger större tillväxt än sina konkurrenter enligt Boston Consulting Group. Så ta nu tillfället att gå denna pilotomgång till utbildning.”

Tommy Letzén, vd på MRF


Utbildning i Kompetensbaserad Intervjuteknik & Personbedömning

Datum: 27 sep 2018
Plats: Karlavägen 14A, Stockholm – MRFs kansli 2018

Att få en bild av en kandidat är väldigt enkelt. Det sker ofta inom loppet av några sekunder. Att känna sig trygg med att kandidaten kan klara jobbet på ett tillfredsställande sätt är inte lika enkelt. Att rekrytera rätt chefer är väsentligt för inte bara verksamhetens ekonomiska resultat utan även för varumärket och attraktionskraften. Hur gör man för att ta reda på hur en människas personlighet kommer till uttryck i ett arbete? Vilka frågor ska man ställa?

Persona erbjuder MRF:s medlemmar sin populära utbildning i Kompetensbaserad Intervjuteknik, en metod som visar sig ha högst prognosvärde vid rekrytering. Genom ett interaktivt upplägg med korta teoriavsnitt, praktiska moment och tillhörande diskussionsövningar får du lära dig:

  • Hur man tar fram en bra kravprofil – grunden för en lyckad rekrytering
  • Frågetekniker för att få fram och bedöma relevant information i en intervju
  • Personlighetsteori och personbedömning
  • Subjektivitet och påverkansfaktorer vid rekryteringar- vanliga fallgropar

 

Utbildningen hålls av Rebecka Zimdahl, leg. psykolog och partner på Persona. Rebecka har 10 års erfarenhet av arbete med second opinion vid rekrytering och ledarskapscoaching inom bilbranschen.


För mer info och bokning, klicka här

Produkter och tjänster

Rekrytera på tre sajter!

Sök nya medarbetare! - medlemserbjudande till och med 31 augusti 2018.

Läs mer

Rekrytera rätt! – ny utbildning

Vikten att rekrytera rätt och rekrytera rätt chefer kommer att bli avgörande för framtiden. Den vanligaste...

Läs mer

Motorbranschens juninummer

Nummer 6-7 av Motorbranschen distribueras med början 11 juni. Om du inte redan är abonnent, teckna...

Läs mer
Visa alla