Den 24 januari 2019 arrangerar MRF sin första begagnatkonferens för tunga lastbilar. BegBil-Tunga hålls på Clarion Hotel Arlanda och tiden är preliminärt satt till kl 9:30 – 16:30. Mer information kommer i början av hösten.

– Har du frågor eller inspel är du välkommen att kontakta undertecknad, säger Lars Lieberg, ny bilhandelsansvarig på MRF.Lars Lieberg
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 14
Skicka ett mejl till Lars

Tunga fordon

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

IAA 2018 fokuserar på mobilitet

”The Mobility World”, är temat för den 67 IAA-mässan för kommersiella fordon som arrangeras i tyska...

Läs mer

Begränsat vägnät upplåts från 1 juli

15 februari fattade regeringen beslut om ändringar i trafikförordningen vilket ger Trafikverket möjlighet att upplåta ett...

Läs mer
Visa alla