Ingen kilometerskatt på tunga fordon utan skatteväxling. Att införa en lastbilsskatt på avstånd i ett land som Sverige är helt enkelt fel på alla sätt om det sker utan en skatteväxling mot andra skatter och avgifter som idag finns på transportnäringen.

MRF avstyrker således promemorian i sin helhet och förutsätter att eventuellt kommande utredningar innehåller ett bredare anslag. Likaså krävs välgjorda konsekvensanalyser för att ett förslag likt detta skall vara något att överhuvudtaget beakta.

MRFs remissvar – kilometerskatt för tunga fordon


Charlie Magnusson, ansvarig press, opinion och samhälle
Skicka ett mejl till Charlie

Tunga fordon

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

IAA 2018 fokuserar på mobilitet

”The Mobility World”, är temat för den 67 IAA-mässan för kommersiella fordon som arrangeras i tyska...

Läs mer

Begränsat vägnät upplåts från 1 juli

15 februari fattade regeringen beslut om ändringar i trafikförordningen vilket ger Trafikverket möjlighet att upplåta ett...

Läs mer
Visa alla