Ingen kilometerskatt på tunga fordon utan skatteväxling. Att införa en lastbilsskatt på avstånd i ett land som Sverige är helt enkelt fel på alla sätt om det sker utan en skatteväxling mot andra skatter och avgifter som idag finns på transportnäringen.

MRF avstyrker således promemorian i sin helhet och förutsätter att eventuellt kommande utredningar innehåller ett bredare anslag. Likaså krävs välgjorda konsekvensanalyser för att ett förslag likt detta skall vara något att överhuvudtaget beakta.

MRFs remissvar – kilometerskatt för tunga fordon


Charlie Magnusson, ansvarig press, opinion och samhälle
Skicka ett mejl till Charlie

Tunga fordon

Godkänd Bilverkstad

Godkänd Bilverkstad kommer säkerställa den kvalitet som bilägaren har rätt att kräva av en fordonsverkstad. Alla...

Läs mer

Boka dig på MRFs juridikkurser

MRFs förbundsjurist David Norrbohm utbildar i verkstads- och bilhandelsjuridik. Är du eller ditt företag också intresserad...

Läs mer

149 skäl att vara medlem i MRF

En uppdaterad version! Vi har även till detta år gjort en sammanställning av vår verksamhet där...

Läs mer
Visa alla