Ett gott värv av teamet, MRF och Bil Sweden, och vi har påverkat där vi ska. Så sammanfattar MRFs vd, Tommy Letzén, bilbranschens fyra gemensamma Almedalsdagar.


Bilbranschens program under Almedalen 2018 – klicka här


Ungdomspolitisk debatt
Tomas Eneroth och Tommy Letzén
Håkan Samuelsson, Tomas Eneroth, Lena Erixon, Mattias Bergman
Niklas Johansson, Martin Lundstedt, Marie Nilsson, Jessica Alenius
Kommer Bonus-malus få önskad effekt?
Bilen som motor i delningsekonomin

– Om vi ska summera lite. Positiva signaler i en del mindre frågor fick vi i plenum från politikerna. Det är att bland annat lyfta frågor om hanteringen av dumpade fordon, ta bort elektriska motorvärmare från förmånsbeskattning och ökade satsningar på laddinfrastruktur. Vårt intryck är också att dieseln långtifrån är död, utan det är tillgången till HVO som blir avgörande, berättar Tommy och fortsätter:

– Dock talar allt för ett fortsatt högt skattetryck på bilen och bilismen. Vi kunde inte höra något om lättnader från någon av dem som deltog i våra seminarier.

 

Tommy berättar vidare att många av seminarierna var välbesökta, medan några var lite lama, som det på onsdagsmorgonen dagen efter fotbollsmatchen.

– Överlag känns hela Almedalen något lamt i år, vilket kan förklaras av osäkerheten kring det parlamentariska läget när vi vaknar upp 10 september.

Enligt Tommy Letzén har denna osäkerhet avspeglat sig i nästan alla direkta politiska kontakter under Almedalen.

– Istället för konkreta svar som tidigare, så blir det mer avvaktande svar med ”om” och ”vi vill”, säger han.

 

MRFs projektledare för Almedalsdeltagandet, Charlie Magnusson, beskriver många seminarier som lyckade och att budskapet gått fram till både panel och seminariebesökare.

Exempel på detta är miljözoner och frågorna kring diesel. Miljözonsförespråkarna främst företrädda av Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén var klart försiktigare än tidigare, så även dieselmotståndarna med Fossilfritt Sverige i täten. I ett debattinlägg inför Almedalen har den nationelle samordnaren, Svante Axelsson, öppnat för en fortsatt användning av diesel, inte minst för att kunna nå klimatmålen. Då blir tillgången till HVO-bränsle viktig.

Speciellt vill Charlie lyfta fram de debatter som arrangerats med ungdomsförbunden. Han beskriver dem som spänstiga och de var välbesökta.

– Ska man sammanfatta dem, så är de för den fria mobiliteten, vilket är bra inför framtiden.


Hållbara mobilitets- och transportlösningar, var temat för MRFs och Bil Swedens gemensamma Almedalsdeltagande 2018. Årets program var mycket laddat med bland andra Martin Lundstedt, AB Volvo, Henrik Henriksson, Scania, och Håkan Samuelsson, Volvo Cars, samt tre viktiga ministrar; Mikael Damberg, närings- och innovationsminister (ersatt av statssekreterare Niklas Johansson), Tomas Eneroth, infrastrukturminister, och Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister, på plats hos de båda bilbranschorganisationerna som paneldeltagare.

Opinion

149 skäl att vara medlem i MRF

En uppdaterad version! Vi har även till detta år gjort en sammanställning av vår verksamhet där...

Läs mer

50 % rena elbilar 2025

Av alla nya bilar som säljs i Sverige 2025 kommer nästan 50 % att vara rena...

Läs mer

Januariavtalet – MRF tycker till

MRFs kommentarer till ”januariöverenskommelsen” mellan S, C, L och MP. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna har...

Läs mer
Visa alla