Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och statistik kring de tre delarna; nya bilar, begagnade bilar och privatleasade bilar. Uppdateringar för respektive del sker löpande och senast den 10e i månaden.

Fortsatt stark bilmarknad 2018

Den svenska högkonjunkturen med minskande arbetslöshet, rekordhög sysselsättningsgrad, historiskt låga räntor, låga varsel, ökade investeringar i infrastruktur och höga investeringar i bostäder samt positiva signaler både från hushållen och företagen fortsätter.

 

Under hösten fick vi tydliga signaler att någonting hände på bostadsmarknaden, med uppskattade nergångar i Stockholmsregionen på cirka 10 %. Fastighetsexperterna har lite olika uppfattning om vad som är på väg att hända, men under våren har det blivit tydligt att korrigeringen är här för att stanna och det är svårare att sälja idag än vad det var för ett år sedan. Givetvis bidrar de spekulationsköp som gjorts och som nu ska avyttras, samt även överutbudet på en del platser, till nedgången. De nya amorteringsreglerna bidrar också. Många menar att det dock inte är frågan om ett större fall för bopriserna.

 

Några veckor in på året föll börserna runt om i världen rätt kraftigt, som reaktion på att de amerikanska börserna fallit. Orsaken till att de amerikanska börserna föll ansågs främst ha varit att de nått nya all time high och att en del investerare ville ta hem vinsterna samt att rapporter om högre löneökningar än beräknat kommit, som kan ge effekter på inflationen och därmed höja räntorna snabbare än förväntat. Nu i början av juli kan vi konstatera att den svenska börsen är +-0 mot läget vid årsskiftet och -3 % mot för ett år sedan. Stor anledning till en viss nedgång är det nya handelskrig som Trump har satt igång med olika tullar, främst mot Kina, som i sin tur har gett reaktioner med tullar för amerikanska varor som exporteras till Kina. Nu vet vi att USA står fast vid sitt hot om tullar för stål och aluminium även för EU, vilket tyvärr väntas leda till ett handelskrig med en trolig negativ spiraleffekt. Jag befarar att detta även kommer att påverka den svenska ekonomin på sikt, men hur mycket kan vi gissa först när vi vet vad EUs motdrag blir. Dessutom ”skramlar” Trump även med en eventuell tull för bilar från Europa, vilket skulle leda till stora effekter för den svenska bilmarknaden, både för bilar från EU och de från USA. Häromdagen öppnade förbundskansler Angela Merkel att hon är öppen för EU-samtal för att reducera importtullar för bilar. Detta kan leda till att USA drar tillbaka sitt hot och att vi inom EU på sikt får billigare bilar importerade från USA.

 

Ett starkt Sverige borgar för en fortsatt stark bilmarknad valåret 2018. Men ingen vet vad som väntar runt hörnet. En sak är dock säker och det är att införandet av nya fordonsskatteregler för nyregistrerade person- och transportbilar, bonus malus, kommer att påverka hela bilmarknaden påtagligt. Inte minst märkte vi av rekordvolymer för nya person- och transportbilar i juni.

Lika säkert är det att dieseldiskussionerna bidrar till en något lägre försäljning än vad som annars skulle vara både av nya och begagnade personbilar, då en del kunder senarelägger sina bilköp.


Nya bilar – juni-18

Extrem bonus malus-effekt i juni!

För personbilar blev ökningen av registreringarna från förra årets juni hela 73 %, en extrem ökning med nästan 28 000 bilar. Juni slutade på 66 244 registrerade personbilar och vi har i Sverige aldrig varit i närheten av den volymen med registrerade personbilar på en månad tidigare.

Naturligtvis finns det en del osålda/olevererade bilar i dessa registreringar, vilket innebär att vi kommer att få se lägre registreringar än normalt de kommande månaderna. Detta trots att det också finns elbilar och elhybrids-bilar, som väntat på det nya bättre bonussystemet i bonus malus.

Ackumulerat är vi nu 17 % över rekordåret 2017. Prognosen för 2018 är 360 000 personbilar, en sänkning från rekordåret 2017 med 5 % och den prognosen står vi fast vid.

Om juni var extrem för personbilar så är det svårt att beskriva resultatet för transportbilar i juni. Det registrerades nu i juni nästan tre gånger så många transportbilar som i juni i fjol, 16 791, en ökning med otroliga 193 %. Naturligtvis all time high!

Bonus malus slår betydligt hårdare mot transportbilarna än mot personbilar, varför få transportbilar som finns i landet förblivit oregistrerade in i juli.

För de kommande månaderna kommer vi att få se en overkligt låg nivå av registreringar för transportbilar, men framåt hösten kommer det mesta att återgå till det normala igen.

Ackumulerat för transportbilar är vi nu 46 % över rekordåret 2017. Prognosen för 2018 är 54 000 transportbilar, en sänkning från rekordåret 2017 med 3 % och den prognosen står vi också fast vid. Prognosen för transportbilar är dock svårare att förespå än den för personbilar ett sådant här år.

Tunga lastbilar minskade med 6 % i juni jämfört med en stark junimånad 2017. Ackumulerat ligger vi nu på samma nivå som under fjolåret, som var ett rekordår. Prognosen för 2018 är 5 900 tunga lastbilar, en sänkning från rekordåret 2017 med 5 % och även denna prognos står vi fast vid.

MRF Prognoser 2018 180108

Begagnade bilar – juni-18

Även begagnatförsäljningen ökar i den starka bilmarknaden!

Begagnatförsäljningen har under årets första halvår ökat med 1 %, till 647 000 bilar. Bilförsäljningen från bilhandeln ökade med 3 % och privatförsäljningen minskade med 1 %.

– Volymerna för helåret 2017 tangerade rekordåret 2016, då det för såldes 1,32 miljoner begagnade personbilar till slutkund i Sverige. Vi såg i början på 2018 en lite minskning i begagnatförsäljningen, som troligtvis berodde på den starka vintern, men den har nu hämtats in. För årets första sex månader har vi en ökning och MRFs prognos för 2018 ligger fast på 1,35 miljoner, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.

– Vi ser sakta men säkert en långsiktig ökning av bilhandelns andel av begagnatförsäljningen och samtidigt en sakta minskning för privatförsäljningen. Köparen söker naturligtvis trygghet kring bilaffären och hos bilhandeln ges inte bara information om bilens skick, varudeklaration och historik, man får dessutom garanti på bilen och köpet omfattas av konsumentköplagen.

Av bilhandelns försäljning av bilar upp till fem år står MRF-handeln för 66 %, vilket är en ökning från 63 % för samma period 2017.

Lagerantalet vid juni månads slut var för MRF-handeln, 42 100, vilket är en sänkning med 100 bilar från i fjol. I kombination med de höga försäljningsvolymerna både på nytt och begagnat, är lagret inom rimliga nivåer. För övrig bilhandel ökar lagren sedan tre år, månad för månad i en hög takt, för att landa på 57 500 per den sista juni. Försäljningen av begagnade bilar för MRF-handeln har för jan-juni minskat med 2 %, medan den ökat med 8 % för övrig bilhandel.

– De stora ökningstalen, sedan tre år, för lagren hos övrig bilhandel är troligen ett tecken på att MRF-handeln säljer vidare fler bilar än tidigare till övrig bilhandel och att MRF-handeln inte aktiverar sig lika mycket i inköp från leasingbolag och bilauktioner.

Tydligt är vi har en mycket stark bilmarknad samtidigt som handeln arbetar intensivt med den för dem viktiga begagnatförsäljningen. Det är nu viktigt att handeln anpassar även sina begagnathallar, begagnat personal och även interna kapaciteter för att kunna hantera dessa stora begagnatvolymer. Hos en del MRF-handlare är begagnatlagren nu för stora, medan de hos andra faktiskt är för små.

Bilbranschen har för de senaste tre åren haft en historiskt sett ovanligt stark efterfrågan både på nya och begagnade personbilar, vilket inte brukar ske samtidigt.

Beståndet av personbilar i trafik var vid senaste årsskiftet 4 855 000, vilket var en ökning med 78 000 på ett år.

De mest sålda begagnatbilarna hos bilhandeln för jan-juni 2018 var 1/ Volvo V70 (med en minskning jämfört med 2017 på 8 %), följt av 2/ VW Golf (-2 %), 3/ VW Passat (-5 %), 4/ Volvo V60 (+7 %) 5/ Volvo XC60 (+36 %), 6/ Volvo V40 (+8 %), 7/ Audi A4 (+-0), 8/ Volvo XC70 (+13 %), 9/ Kia Ceed (+2 %), 10/ Audi A6 (+1 %). Volvo lägger alltså beslag på fem av de åtta första platserna.


Fotnot
Vår statistik baserar sig på begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade.

MRF begagnatstatistik per 2017-Helårssiffror

Privatleasing – första halvåret 2018

Privatleasingen ökar igen

För första halvåret i år ser vi ett trendbrott för privatleasingen. Antalet privatleasade personbilar som levererats ut ökar igen, från en hög nivå. Första halvåret i år har andelen privatleasade personbilar (som andel av de privatregistrerade) ökat till 29 %, från 26 % för samma period 2017 och för samma period 2016 var andelen 24 %.

Den starka ökningen som vi har kunnat se under flera år avbröts våren 2017, men har nu alltså tagit fart igen.

Antalet privatleasade personbilar första halvåret i år blev 24 900 att jämföras med 22 100 för 1:a halvåret 2017, en ökning med 13 %.

Andelen privatleasing av de totalt registrerade personbilarna blev för jan-juni 11 %, vilket också blev andelen för samma period 2017. Andelen privatregistrerade personbilar som andel av de totalt registrerade personbilarna har minskat något de senaste åren, varför denna andel inte ökar trots att antalet ökar.

– Privatleasingens andel kommer att fortsätta på en hög nivå, och vi får nog se ökning till kring 30 % för helåret. Det positiva mottagandet från kunderna gör att produkten privatleasing är här för att stanna och det är tydligt att alltfler kunder nu ser privatleasingen som det naturliga sättet för sitt bilinnehav, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.

– Vår prognos står fast och den är att vi i år kommer att leverera ut mellan 40 000 och 45 000 privatleasade personbilar.


 

Andelen privatleasing skiljer sig åt mellan bilmärkena
Volkswagen fortsätter att vara marknadsledare på privatleasing, och har nu åter en ökande andel, 23 % för jan-juni 2018 (mot 19 % för helåret 2017). Tvåa är Toyota med 9 % (8 %), följt av Audi, också med 9 % (9 %). På fjärde plats hittar vi det senaste årets uppstickare Peugeot, nu med 8 % (10 %). Tvåan inom privatleasing har i många år varit Volvo, som nu har en lägre andel och ger dem femte plats med 7 % (11 %).

Av Volkswagens alla privatregistrerade bilar bestod 46 % (42 %) av privatleasade bilar medan Toyotas andel var 33 % (26 %). Audis andel var hela 61 % (56 %) medan Peugeot hade 42 % (49 %) och Volvo nådde 18 % (23 %).

Seat har den högsta andelen privatleasade bilar av de privatregistrerade med 66 % (66 %) och på andra plats hittar vi Audi som hade 61 % (56 %). Mini tog tredje platsen.

Av Volkswagens samtliga sålda bilar 2018 jan-juni (inklusive till företag) var 17 % (15 %) privatleasade medan Toyota hade privatleasat ut 18 % (15 %) av alla sina sålda bilar. För Audi blev andelen hela 20 % (18 %). För Peugeot var andelen högre, med 27 % (38 %). Volvo har minskat till 4 % (7 %). Högst andel här hade Seat med 42 % (42 %).

Volvo borta från bilmodellernas tio i topp!
För första gången ser vi ingen Volvo bland de tio mest privatleasade bilmodellerna. Det sker samtidigt som vi ser att det blir alltmer utjämnad marknadsandel mellan modellerna. VW har tagit ett stadigt grepp om de fyra första platserna och dessutom har några uppstickare tagit plats på tio i topp-listan. Värt att notera är den stora volym Nissan Qashqai har under årets första sex månader och även Toyota har tagit en bra andel med både Yaris och CH-R.

 

Analys av kunderna som privatleasade personbilar jan-juni 2018

Vi ser hela tiden att det är färre 1:a-gångsköpare som skaffar privatleasing.

Ålder och andel kvinnor/män är desamma för de som inte är 1:a-gångsköpare, som för tidigare perioder.

De mer traditionella sätten att köpa sin bil på har en något äldre kundkategori både gällande män och kvinnor, vilket i sig kanske inte är så speciellt överraskande utan bekräftar snarare det som förväntades när privatleasingen sattes på kartan för några år sedan.

Ökad dominans från storstadsområden
Vi ser en klar trend att det registreras allt fler privatleasingbilar i storstadsregionerna. Stockholm och Västra Götaland står nu för drygt 50 % av alla privatleasade fordon.

Totalt sett så är takten generellt högre i hela landet men vissa regioner har en avvikande riktning och följer inte med i den ökningstakt som varit hittills under året. 15 län hade ökningar av privatleasingen under 1:a halvåret i år och endast fem hade minskningar.

Slutanalys

Privatleasingen är numera allmänt känt för alla som har behov av bil. Med den tuffa konkurrensen som råder på bilmarknaden ser vi fortfarande många väldigt starka och prispressade kampanjer som erbjuds, vilket gynnar konsumenterna. På sikt är det troligt att prisbilden kommer att öka något och att de allra billigaste alternativen blir färre.

Privatleasingens höga andel de senaste åren beror på att konsumenterna mer och mer föredrar att betala en månadshyra samtidigt som smidigheten med att slippa sälja sin bil efter tre år för många känns bra. Att låta någon annan garantera restvärdet spelar naturligtvis också in. En trygghet kring vad bilen kostar, tillsammans med att få en miljömässigt sett bra bil och att det är en modern samt säker bil är vad vi hör från många kunder.

Alla bilmärken har nu skapat bra rutiner kring privatleasing och har också valt att marknadsföra produkten, dessutom erbjuds privatleasing för de allra flesta modellerna. Efterfrågan av bilar är fortsatt mycket stark i Sverige och nu har konsumenterna ännu ett bra alternativ för sitt bilinnehav.

För de som lämnar tillbaka sin privatleasade bil väljer allt fler att skaffa en privatleasing igen.

MRF gav under hösten 2017 ut broschyren ”Att tänka på när du leasar bil”. Broschyren är framtagen för att ge en bra information till de som funderar på att skaffa en privatleasad bil eller precis har gjort det. I broschyren beskrivs bland annat vad kunden ansvarar för, villkor i leasingavtalet som är viktiga att känna till och information inför återlämnandet. Andra halvan av broschyren innehåller exempel med bilder på vad som är normalt och onormalt slitage efter den vanligaste innehavstiden tre år och 4 500 mil. Arbetet har skett tillsammans med många parter på marknaden och broschyren har fått stor efterfrågan. ”Att tänka på när du leasar bil” finns att läsa på vår hemsida.

MRF Privatleasingstatistik per 201806

Statistiken är framtagen baserad på material från vroom.Johan Holmqvist
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 22
Skicka ett mejl till Johan

Bilhandel

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Nyreg – juni 2018

På MRFs statistiksidor redovisas nyregistreringsstatistik när det gäller person- och transportbilar månadsvis och annan statistik som...

Läs mer

Extrem bonus-malus-effekt i juni!

Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar juni månads nybilsregistreringar.

Läs mer
Visa alla