MRFs kurs för utbildning till plastreparatör hålls i Mjölby i samarbete med Bojo Utbildningar AB.

Datum:

10 Dec — 13 Dec , 2018

Tid:

9.30-15.00

Plats:

Mjölby Bojo Utbildningar AB

Organisatör:

MRF i samarbete med Bojo Utbildningar AB

Kontaktinfo:

För mer info
Jan Olvenmo 08-701 63 21, jan.olvenmo@mrf.se
Christine Öiangen 08-701 63 27, kiki@mrf.se


Mer info:
Boka utbildningen här
Dag 1, 2 och 3

Arbetsmiljöverkets föreskrift om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43
Grundlära, lim och strukturmetod
Svetsmetod samt stora reparationer
Kursen startar med den lagstadgade utbildningen i hantering av härdplaster och allergiframkallande kemiska produkter, riskbedömning, hälsorisker och skyddsåtgärder enligt 37§ i AFS 2014:43.
Kursen fortsätter med reparationsteknik, materiallära och strukturmålning.
Genomgång av konceptet och tidlistan. Teoretisk utbildning i grunderna och praktik i svetsteknik på olika plastsorter. Kursen innehåller dessutom de senaste rönen om nya reparationsmetoder på olika plastsorter.

Dag 4

Examineringsdag (Prov)
Den fjärde dagen ska man avlägga prov i plastreparationer. Klarar man proven är man godkänd bilplastreparatör och erhåller sitt diplom.

Kalendarium

7 mar

Genèvesalongen

Mässa
7 mar

Verkstadsjuridik

Kurs
8 mar

Bilhandelsjuridik

Kurs
12 mar

Plastutbildning

Utbildning
Visa alla