Nu är den här, MRFs nya utgåva av Praktisk bilhandelsjuridik. Boken vänder sig till dig som jobbar med bilförsäljning och reklamationshantering.

NY VERSION UTE NU!

David Norrbohm, förbundsjurist MRF, berättar om nya bilhandelsjuridik

 

Utöver många redaktionella förbättringar har den nya versionen ändringar såsom; kapitlet om leasing är helt omarbetat till följd av den stora ökningen av privatleasing, kompletteringar med nyheter om aktuell lagstiftning, som t ex information om tvistlösning, ny praxis från ARN – bland annat gällande den sk 6-månadersregeln samt tillägg och justeringar till följd av ändringar i MRFs standardavtal.

Huvudsyftet med boken är att ge råd och vägledning till de som arbetar med bilförsäljning och på så sätt öka professionaliteten i branschen. Boken belyser därför de vanligaste frågeställningarna som kan uppkomma i de dagliga kontakterna med våra kunder. Genom att skaffa sig kunskaper om vad som gäller blir det lättare att göra rätt från början och därigenom undvika problem och framförallt onödiga tvister.

Praktisk bilhandelsjuridik kan MRFs medlemmar och övriga företag, beställa via MRFs webshop.

Beställ bilhandelsjuridik här

Produkter och tjänster

Rekrytera rätt – pilotutbildning på MRF

Under parollen "Attraktiv bransch" har MRF i samarbete med Persona nu genomfört en pilotutbildning runt rekrytering....

Läs mer

Bilhandelsjuridik – Ny utgåva

Nu är den här, MRFs nya utgåva av Praktisk bilhandelsjuridik. Boken vänder sig till dig som...

Läs mer

Motorbranschens septembernummer

Nummer 8-9 av Motorbranschen distribueras med början 10 september. Om du inte redan är abonnent, teckna...

Läs mer
Visa alla