MRFs stora pris 2018 års tilldelas John-Erik Hellström, fordonslärare på Parkskolan i Örnsköldsvik. Priset på 30 000 kr kommer att delas ut vid en ceremoni den 15 november på Clarion Hotel Arlanda i samband med MRFs bilkonferens, BegBil-18.

John-Erik Hellström på Parkskolan i Örnsköldsvik är en eldsjäl som vänt ett sviktande söktryck till utbildningen, i alla händelser varit drivmotorn bakom många satsningar.

För tre år sedan, när det bara var sex elever kvar på fordonsprogrammet personbil, började han rusta styrkorna, först med broschyren Grundbulten som blev startskottet för en femårig tävlingssatsning. Han startade webbplatsen Fordonsporten.se – unikt dialog- och marknadsföringsrum – med bland annat bilder och text från elevernas APL-praktik ute på företagen. I dag är sajten en ideell förening.

John-Erik Hellström är av den sortens lärare som åker hem till elever när det inte funkar och ett bevis på vad personligt engagemang kan mynna ut i. I år sökte 65 behöriga elever de 36 platserna och Parksskolan.

– Vi är glada över att på Bilens dag, kunna presentera årets vinnare av MRFs stora pris, säger Tommy Letzén, ordförande i juryn. Branschen är beroende av att få in engagerade elever på fordonsprogrammet. John-Erik är ett strålande exempel på lärare som lägger ner sin själ i att locka in både tjejer och killar till skolan så att vi kan säkerställa kompetens för framtidens bilar och kundernas fortsatta mobilitet, avslutar Tommy.

MRF:s stora pris
Ett pris på 30 000 kr som delas ut till person eller organisation/företag som främjat utvecklingen av bilbranschen för en ökad mobilitet, funktioner för bättre resursutnyttjande och hållbarhet, ökad kunskap för flera eller förenklingar för personer i deras bilvardag. Vinnaren offentliggörs på Bilens dag, 28 oktober.
John-Erik Hellström tar emot MRFs stora pris av MRFs vd Tommy Letzén – Begagnatkonferensen BegBil-18


Juryn består av Martin Sköld, docent och författare med stort intresse för bilbranschen, Ewa Björling, tidigare Handels- och Nordisk samordningsminister med stort bilintresse, Johan Grape, konceptkreatör, företagsledare och bilentusiast, Tommy Letzén, vd MRF (ordf)

Bilhandel

Nyreg juni 2019 – Kraftig ökning av elbilar

Klaus Silfvenius, ny bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar juni månads nybilsregistreringar;

Läs mer

KKVs rapport – försäkringsbolagens makt över bilen

Bilägarna styrs av fordonstillverkare och försäkringsbolag. Det skriver Konkurrensverket, KKV, i sin rapport ”Makten över bilen”....

Läs mer

Ny förordning för färdskrivare

Det nya regelverket Förordning 165/2014 om Färdskrivare vid vägtransporter (EU) för yrkestrafiken införs utan möjlighet till...

Läs mer
Visa alla