Positiva signaler trots färre registreringar - MRF

Positiva signaler trots färre registreringar

Med 23 088 personbilar mot föregående års 32 112 blev nedgången i oktober något större än väntat och det beror till stor del på att marknadsdominanterna Volvo och VW-gruppen registrerade färre bilar än normalt under månaden. Branschen som helhet håller en jämn och hög takt relaterat till oktober 2017 års volym och nedgången på 28 procent kan till stor del förklaras av tillfälliga leveransproblem på grund av bland annat WLTP-certifieringar. För att klara prognosen på 360 000 bilar krävs nu 27 500 bilar i snitt, årets två sista månader.

Även transportbilar tappar för fjärde månaden i rad och här är nedgången väl överensstämmande med förväntan. Jämfört med föregående år minskade antalet registreringar med 2 151 bilar och 40 procent. Den, för någon månad sedan höjda prognosen, innebar att det behövdes cirka 3 300 bilar per månad för att nå 56 000 och med månadens resultat på 3 210 bilar, så vi ligger helt i linje med det.

För tunga lastbilar blev oktober en riktig kanonmånad! 676 nya fordon mot 603 föregående år ger oss en signal om en bra avslutning på året, som förhoppningsvis även ger oss en bra start på nästa år. Vår tro är att 2019 kommer att bli ett bra år för tunga sidan, även om marknaden totalt beräknas vika med ett par hundra bilar. Ackumulerat 2018 har 5 058 tunga lastbilar registreras och prognosen 5 900 ser till och med ut att kunna överträffas.

Se statistiken för oktober 2018 >>>

Lars Lieberg
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 22
Skicka ett mejl till Lars