Säkerhetsgruppen för fordonsgruppen inbjuder till sitt årliga informationsmöte och erfarenhetsutbyte, onsdagen den 21 november, kl 13.00-16.30 + mingel.
Plats: Nordea Finans lokaler, Lindhagensgatan 112, Stockholm.

Säkerhetsgruppen för fordonsfrågor är ett forum för att diskutera fordonsrelaterad brottslighet och vad som kan göras för att uppmärksamma, förebygga och ingripa mot denna typ av brottslighet. Gruppen består av företrädare för de fordonsfinansierande företagen, försäkringsbranschen samt bilhandels- och biluthyrningsbranschen (Finansbolagens Förening, Svenska Bankföreningen, Larmtjänst, Motorbranschens Riksförbund och Biluthyrarna Sverige). Till gruppen har även knutits företrädare för polisen/Interpol. Samråd sker också med Åklagarmyndigheten, Transportstyrelsen, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten.

Gruppen arbetar med följande frågor:
▪ Samverkan med myndigheter m.m.
▪ Påverkansarbete och informationsspridning
▪ Tillgång till informationsregister m.m.
▪ Återtag och hjälp över gränserna
▪ Statistik

Program onsdag 21 november 2018

Fordonsrelaterad brottslighet (Med reservation för ev ändringar i programmet)
Moderator: Charlie Magnusson, MRF


13.00
Hur tänker den kriminelle?
Valdo Kask, Scutus
Valdo Kask är analytiker på säkerhetsföretaget Scutus som inriktar sig på att bekämpa grov organiserad brottslighet. Med ett exempel från verkligheten, kliver Valdo Kask in i bedragarens värld och visar hur den kriminelle tänker samt hur du kan ligga steget före.

13.50 PAUS

13.55
Återtagande av fordon
Johan Månsson, Internationella enheten, Nationella Operativa Enheten, NOA
Johan Månsson är internationell operativ handläggare region mitt/Gävleborg och redovisar från goda erfarenheter vid återtagande av fordon i Frankrike samt belyser tillvägagångssätt/synvinklar och tips kring ett förebyggande förhållningssätt.

14.30 PAUS

14.35
Falska kontrolluppgifter/falsk kreditidentitet
Kennerth Eliasson, Skatteverket
Inom bank och finans ses en ökning av personer som uppges vara bosatta i Sverige och har en deklarerad inkomst, men som aldrig varit bosatta här och ej heller arbetat i Sverige. Skatteverkets koordinator Kennerth Eliasson belyser detta.

15.00 PAUS

15.20
Valideringsfrågor och ID-kortsutredning
Peter Göransson, Svenska Bankföreningen
Falska svenska ID-handlingar är ett stort problem. Peter Göransson informerar om utredningens arbete som skall vara klart 2019.

15.45
Trygghetskommission för värre vardagsbrott och ökad trygghet
Fredrik van Kesbeeck Andersson, sekreterare på Trygghetskommissionen
Informerar om Trygghetskommissionen arbete, som under ledning av Fredrik Reinfeldt ska vara en oberoende expertkommission som analyserar utvecklingen av vardagsbrottsligheten och föreslår åtgärder för att motverka brottslighet och minska otryggheten i samhället.

16.30 M I N G E L

 

Nyheter

Politiker på studiebesök hos MRF-företag

Riksdagens bilnätverk börjar att ta form. Inom bara någon vecka ska ett studiebesök ”i verkligheten” ske...

Läs mer

Tre motioner till MRF-stämman

24 april har MRF sin ordinarie förbundsstämma. Denna gång hålls den hos Sigtunastiftelsen i Sigtuna. Inför...

Läs mer

Kom ihåg nya varudeklarationen

Konsumentverket, KOV och MRF har träffat en ny överenskommelse gällande varudeklaration, VDN, för begagnad personbil som...

Läs mer
Visa alla