Ett 2018 enligt plan, men stor osäkerhet finns inför 2019

Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar november månads nybilsregistreringar.

Fredagen den 30 november, som även var månadens sista arbetsdag, registrerades 2 281 nya personbilar, vilket gjorde att slutresultatet för november landade på 24 813 nya bilar. Det är en nedgång med 20 procent, eller 6 671 bilar, jämfört med föregående år. Nu återstår ungefär 29 000 bilar för att prognosen på 360 000 nya bilar ska nås och det kommer säkert att bli något sådant eftersom det är årets sista månad och många har bonusmål som man ska uppfylla. Föregående år registrerades närmare 35 000 personbilar i december.

3 341 nya transportbilar jämfört med 5 044 i november föregående år innebär visserligen en försämring med 34 procent, men det är ändå helt i fas med den volym som krävs för att klara den nyligen höjda prognosen på 56 000 nya transportbilar under 2018.

Trots att året i stort sett blivit som förutspått, så finns det en osäkerhet om hur nästa år kommer att bli gällande person- och transportbilar. Den försäljningstakt vi levt med sedan sommaren indikerar på en relativt stor nedgång för 2019, om den håller i sig.

Med 609 st nyregistrerade tunga lastbilar i november, så behövs det bara 400 ytterligare för att prognosen för helåret på 5 900 ska nås. 609 nya i november innebär en ökning med 10 procent under månaden och ackumulerat är nivån nu i stort sett lika med föregående år. Försäljningstakten känns stabil och det ser fortsatt positivt ut för den tunga sidan.

Se statistiken för november 2018 >>>

Lars Lieberg
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 22
Skicka ett mejl till Lars

Dela via mail

Bilhandel

MRFs stämma 26 april

Välkommen till MRFs stämma 26 april kl 10.00-12.00 på Radisson Blu Arlandia Hotel. Stämmohandlingar kommer att...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 10/2023

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Nominera dina kandidater. Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor 2023!

För tredje året i rad utser vi nu Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor. Välkommen att nominera fram till...

Läs mer
Visa alla