MRF sköter sitt uppdrag mot medlemmarna genomgående bra eller mycket bra. Det visar den medlemsenkät som genomförts under hösten. 400 medlemsföretag har genom betygssättning och kommentarer i enkäten gett sin syn på MRFs arbete som branschorganisation för landets bilhandlare och verkstäder.

Svarsbasen är mycket representativ för MRFs medlemsstruktur både sett till verksamhet, företagsstorlek och geografisk hemvist. Sammantaget är alla som besvarat enkäten nöjda med MRFs arbete.

– Vi är väldigt glada och stolta över resultatet och särskilt över det övergripandet värdet om man tycker MRF gör ett bra jobb som är 4,7 på en 6-gradig skala, inleder MRFs vd Tommy Letzén sin kommentar till utfallet och tillägger att det är bra kvitto på alla de satsningar och aktiviteter MRF gjort.

– Vi har också bett dem som har gett oss låga betyg om att kommentera varför de har gett oss just den siffran i den frågan. Det är viktig input för vårt ständigt pågående förbättringsarbete med att vara den organisation som ger sina medlemmar bästa möjliga förutsättningar, fortsätter Tommy.

Enkäten är mycket omfattande, men Tommy Letzén vill lyfta fram ett par speciella frågor och betygssättningen i dem.

– För det första vill många medlemmar att vi tar fram hjälpmedel åt dem för att underlätta deras arbete inom HR-frågorna. Det handlar om att ta fram hjälpmedel och verktyg för vardagen men också presentera att vi är en attraktiv bransch och att de är attraktiva arbetsgivare.

– För det andra, i de viktigaste delarna, framkommer det att det är lätt att komma i kontakt med oss och att man värdesätter den rådgivning som vi kan ge. Där får vi också 4,7. Även distriktsverksamheten värdesätts högt av medlemmarna. Vi får också mycket bra betyg på våra kurser och event, men samtidigt förs det fram önskemål om att gärna ha fler kurser regionalt så att fler medlemmar kan ta del av dem. Det tar vi med oss och ser vad vi kan göra!

– Ett tredje område är vårt opinionsarbete, och detta värdesätter våra medlemmar allt mer. De ger oss 4,5 på den 6-gradiga skalan för det arbete vi lägger ner för att ge branschen rätt förutsättningar.

Tommy Letzén berättar avslutningsvis att utfallet har presenterats internt och för MRFs förbundsstyrelse.

Nyheter

TUNGA BegBil-19 – fokus på begagnade tunga fordon

100 procent fokus på begagnade tunga fordon och processen för att bättre och effektivare hantera inbyten....

Läs mer

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

SVÅs VD tycker till om Wayke

SVÅs vd Pontus Lövrup tycker till om Wayke och MRF.

Läs mer
Visa alla