Isuzu

Christer Blomdell, tf chef Isuzu, vd International Motors Nordic
Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Jag är mest nöjd över den fina relationen vi har med våra återförsäljare och vår gemensamma tro som vi har i att utveckla och växa med varumärket.


Vad är du mest missnöjd med?

– Att det är minskningar i enkätsvaren rakt över vilket gör att jag inte får med mig några tydliga ledord vad återförsäljarna vill att jag ska utveckla och förbättra. Förra året hade vi tydliga svar på frågor som vi kunde sätta igång och jobba med. I år får vi gå tillbaka till våra återförsäljare och höra hur de tänkt när de svarat på frågorna.


Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi ska bli ännu starkare i att hitta heta kunder till våra återförsäljare och fortsätta leverera en stark service.
Starka Isuzu avancerar till delad andraplats. Detta efter förra årets rakethöjning. Christer Blomdell, vd för International Motors Nordic, har fungerat som tf chef för Isuzu efter att förra varumärkesdirektören Gustav Freij lämnat över till Filip Frennby, som kommer från Toyota. Isuzu ligger stabilt bäst av alla märken i 18 frågor, många viktiga frågor om lönsamhet, tillbehör och finansbolag.

– Halva Isuzu-affären handlar om sortiment av tillbehör. Vi säljer ett arbetsredskap. En nyckel till lyckad försäljning är att kunderna känner trygghet i att återförsäljarna kan våra tillbehör och vet vad kunderna behöver, säger Christer Blomdell och lägger till att generalagenten ger tre års garanti om tillbehören köps från Isuzu.

Med årets betyg avancerar märket till en delad andraplats i enkäten och det är lätt att få känslan av att det här är en generalagent som vill klättra ännu högre.

Märket får många bra betyg i frågor som berör digitala tjänster, men det är något som inte ska ersätta den personliga relationen.

– Vi tror på att överföra passion och engagemang till återförsäljarna genom att träffa dem. En dataskärm ger en bra teknisk utbildning, men om man vill jobba på relationen och engagemanget måste man träffas, säger Christer Blomdell.

I frågor som gick lite mindre bra än förra året återfinns lyhördheten, även om resultatet ligger över branschsnittet.

– Jag kan inte påminna mig om några negativa åsikter från återförsäljarna angående produktkvalitet. Vi får snarare ofta höra om att Isuzun har en byggkonstruktion som klarar en snöplog i ramen, säger Christer Blomdell oförstående.

Än mer åker mungiporna ner när vi pratar om ett lägre betyg i garantipolicy, som sjunkit lite från väldigt högt till högt betyg.

– Vi ger full kunddebiteringsersättning eftersom vi vill hjälpa våra återförsäljare att inte prioritera bort garantiarbeten för att de tjänar mer på vanliga servicejobb. Detsamma gäller ersättningsnivån för reservdelar. Vi ger återförsäljarna gratis delar och betalar deras hanteringskostnader, säger Blomdell.

Återförsäljarna kan vänta sig en ny bil nästa år och flera varianter av befintliga bilar.

– Vi har breddat vårt sortiment och infört fler varianter av mer arbetsbetonade bilar. Det är också roligt att se att återförsäljarna har respekt för att det kan ta tid att få sina bilar eftersom det är mycket påbyggnadsjobb på bilarna, säger Christer Blomdell.

Snitt-tiden per bil ligger strax under 20 timmar för en Isuzu innan den lämnas vidare för leverans. Det kan handla om tillbehör som kåpa, extraljus, värmare eller en rostskyddsbehandling.

Text Maria Eriksson Foto Martin Lindeborg

Återförsäljarföreningen

Tomas Lundström, Isuzu ÅF

Rak och enkel kommunikation

Isuzu tappar några procent, hur känns det betyget?
– Det känns bra med tanke på att vi tappar mindre än branschen, säger Tomas Lundström

– Jag har sålt Isuzu sedan 2007 och har alltid tyckt att vår generalagent gör ett bra jobb och för en rak och enkel kommunikation. Det är det viktigaste. Det ska vara fokus på att vi tillsammans ska sälja bilar och det känns att vi får det stöd som man kan kräva av en generalagent.

Hur är stämningen bland ÅF?
– De som varit med länge har lärt sig att det krävs mer att sälja pickuper än personbilar. Marknaden är mindre, konkurrensen stenhård i segmentet och kunnandet om bilen och tillbehör är viktigare. Det krävs att man arrangerar en hel del event, att man bjuder in kunder och ständigt är på tå, säger Tomas Lundström.

– Alla kunder använder bilen på olika sätt. Det kräver hög kunskapsnivå om hur man bygger rätt bil. Det handlar om arbetsfordon som vi sitter i varje dag. Förra året gick bra försäljningsmässigt. Vi på Runes Bil klarade alla mål. Det är positivt.

Vad är viktiga områden i GA-enkäten?
– Vi tycker att generalagenten är lyhörd, att det är högt i tak när de kallar till möte, att de lyssnar på kåren. Ett exempel är fem års garantin som infördes. nyligen Det är ett förslag som kom från återförsäljarna, generalagenten lyssnade och gjorde om systemet och nu fungerar det som vi vill ha det. Det känns enkelt och smidigt och vi kan fokusera på att sälja bilar.

Samarbetet med märkesföreningen har tappat lite, vad har hänt?
– Vi träffas sällan inom kåren, egentligen bara när generalagenten sammankallar oss,
och volymen på pickuper är inte jättestor. Det finns säkert nya återförsäljare som trodde att pickuper skulle vara lättare att sälja. Det krävs ett stort personligt engagemang.

Hur står sig Isuzu i miljödebatten?
– Det känns lite som om Isuzu straffats ganska hårt av bonus malus-systemet. Skatten blir ibland väldigt hög på bilarna. Det är klart att vi har diskussioner med kunder som vill ha lågskattade bilar. Det är tufft.

Elbilar?
– Det är svårt med elbilar eftersom de flesta av våra kunder drar något efter sin bil och då faller poängen med att man ska kunna ha batterier. Men vi har en tillförlitlig produkt som är hållbar och mer överdimensionerad än andra konkurrenter har. Det är kanske inte den flashigaste pickupen, men en bra bruksbil. Vår generalagent tar hela tiden fram bra tillbehör och underlättar med sammontering för att vi ska kunna utrusta bilarna. Vi är på rätt väg!

Text Maria Eriksson