Nuläget på bilmarknaden - MRF

Nuläget på bilmarknaden

December sämre än väntat men ett starkt 2018 kan summeras

Med endast 17 arbetsdagar i december blev takten av nyregistrerade personbilar lägre än förväntat, trots detta så gör bilhandeln ett kanonår med all time high i antalet registreringar både för lätta och tunga lastbilar. För personbilar är 2018 det tredje bästa bilåret någonsin, slaget endast av åren 2017 och 2016.


Nya bilar – december 2018

Fortsatt hög försäljningstakt?

Med 23 000 registrerade personbilar i december försvann drygt 34% av volymen jämfört med december föregående år. Prognosen på 360 000 bilar missades därmed med ungefär 6 000 bilar (1,7% i felmarginal) vilket till viss del är påverkat av leveransproblem av ännu ej WLTP godkända bilar.

Tänkvärt är att under Q4 2018 har den genomsnittliga registreringstakten varit ungefär 24 000 bilar per månad vilket skulle kunna peka på en årstakt runt 290 000 bilar jämfört med den prognos som är satt till 335 000 bilar. Givet att prognosen slår in så kommer 2019 att bli det sjätte bästa bilåret någonsin.

All time high för lätta lastbilar! Här överträffades till och med den uppjusterade prognosen (från 54 000 till 56 000) med 600 bilar då året avslutades över förväntan och även tack vare att inga leveransproblem föreligger. 3 947 lätta lastbilar i december gav totalt 56 628 registreringar 2019 vilket alltså är det nya rekordet.

Gör man samma beräkning som för personbilar och tittar på det senaste kvartalet så är registreringstakten 3 500 bilar per månad vilket skulle kunna peka på 42 000 bilar för 2019, men prognosen för 2019 är satt till 50 000 bilar vilket till stor del har sin grund i att effekterna av de extremt höga bonus malus registreringarna i somras skapat en avmattning som nu påverkar allt mindre.

All time high även för tunga lastbilar 2018! Det nya rekordet är 6 205 lastbilar och även om det blev några bilar färre i december jämfört med föregående år så har tunga sidan varit på en hög och jämn nivå under hela året. De signaler vi får in tyder på fortsatt god takt och prognosen för 2019 är tidigare satt till 5 700 nya tunga lastbilar.

MRF Prognoser 2019

Begagnade bilar – december 2018

Minskad inhemsk efterfrågan på begagnat i december

Med en totalmarknad exklusive export på 35 833 begagnade bilar så tappade bilhandeln 3 500 bilar under december månad. Föregående år såldes totalt 42 059 bilar under samma period och ackumulerat innebär det att totalmarknaden för begagnat sjunkit med 0,4% mellan 2017 och 2018. Året slutade med 578 627 sålda begagnade bilar jämfört med 580 715 sålda 2017. 64 procent av dem såldes av bilhandlare mot 63 procent föregående år.

Som grädde på moset detta starka bilår har branschen fått en extra knuff av den kraftigt ökade exporten av begagnade bilar. Det fanns en rätt stor volym privatleasade bilar som skulle åter till bilhandeln under året och även företagsmarknaden hade ett starkt år 2015 vilket även det gav en ökad tillgång på begagnade bilar. Dessa faktorer sammantaget gjorde att det fanns en viss oro för växande lager och prispress under 2018 men det har balanserats av den stora exporten. Exportökningen i antal är drygt 41 000 bilar och av max tre år gamla har exporten fördubblats i antal från 13 356 till 26 123 personbilar.

 

Antalet bilar i lager är 15% lägre nu än vid samma tid förra året och den kategori handlare som märker av bilbristen mest är den del av bilhandeln som även representerar något nybilsmärke. Övrig bilhandel som enbart säljer begagnade bilar har fler bilar i lager nu än vid samma tid föregående år. De sammanlagda lagren ute hos bilhandeln har minskat från 71 318 till 60 881 bilar och den förändringen kommer av ett bra bilår i samverkan med den ökade exporten.

 

 

Exporterade personbilar

__________________
Fotnot

Vår statistik baserar sig på max 10 år begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och emellan bilhandlare är inte medräknade. Via bilhandeln innebär att bilarna sålts av företag som handlar med bilar oavsett om de är medlemmar hos MRF eller inte. Gällande exporterade bilar har vi ingen uppgift om vare sig säljare eller slutkund. Statistiken är framtagen baserad på material från vroom.


Privatleasing 2018

Andelen privatleasing når “All time high” 2018!

Andelen som väljer privatleasing av de privata köparna av ny bil har aldrig varit större än den är nu och för första gången väljer hela en av tre nybilsköpare privatleasing framför andra sätt att köpa eller finansiera sin nya bil.

Under 2018 när bilmarknaden som helhet har backat något så har antalet privatleasade bilar ökat från 44 782 st 2017 till 45 273 st 2018. Samtidigt har det totala antalet bilar som sålts till privatperson minskat med ca 22 000 bilar.

 

– Privatleasing produkten har fungerat väl under sina inledande år och framförallt under de tre år den haft volymer runt 40 000 bilar som har börjat att bytas ut nu under 2017 och 2018.  Det finns inga tecken som tyder på att det blir några större förändringar av nivåerna men man ska inte bli förvånad om vi ser en fortsatt tillväxt av andelen privatleasing framöver, säger Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF.  – Fler och fler upptäcker produkten och vill gärna fortsätta med den, så länge ett likvärdigt erbjudande finns att tillgå i samband med bytet.

 

Den stigande andelen under slutet av året indikerar på att privatleasingaffären har nått en stabilitet som påverkas mindre av tillfälliga nedgångar såsom den generella nedgång vi haft från juli månad och framåt. Det kan bero på att grunden för en relativt hög privatleasingtakt har byggts upp av tidigare god försäljning där privatleasingbilen byts ut oavsett om bonus malus inverkat eller inte. Det var under den senare delen av 2015 som produkten slog igenom på allvar.

 

Det syns tydligt vilka som satsar hårt på privatleasing

Om man håller sin privatleasingdel av den totala privatförsäljningen över 50 procent anser jag att man satsar hårt på produkten. Då ligger man långt över branschgenomsnittet på 33 procent och har förmodligen skaffat sig ett behov av att hålla en så pass hög nivå för att hålla sina marknadsandelar och volymer på bilmärket.

I kolumn tre ser vi några märken som sticker ut med högre andelar än andra. Seat, Audi, Mini och Jaguar Land Rover har alla nivåer över 55 procent och även relaterat till sin totala försäljning (kolumn fyra) ligger tre av dem på väldigt höga andelar. Några märken har gått emot strömmen och minskat i den ökade marknad av privatleasing som har varit 2018. Peugeot, Volvo, Opel och Hyundai har minskat både i volymer och andelar under 2018.

Några andra iakttagelser är till exempel att Kia och Toyota som för en jämn kamp om marknadsandelarna totalt har helt olika nivåer på antal och andel privatleasingregistrerade bilar. Mercedes och BMW ser jämna ut och var även relativt lika i sin totala försäljning. Däremot ser man stor skillnad på Volvo och Renault som har bytt plats på rankinglistan relativt hur de ligger till i sin totalförsäljning.

 

VW Group dominerar topp tio med sju av tio modeller på listan!

Sedan förra året har VW gruppen ytterligare stärkt sin ställning på tio i topplistan. Tiguan har tagit sig in på listan och dessutom har Passat och A3 puttat ut modeller som V40, V60 och Peugeot 2008. Ny på listan, som domineras av hela sju modeller från VW gruppen, är Nissan Qashqai.

 

Analys av kunder som har valt att privatleasa personbil 2018

Nedanstående diagram ger en ganska tydlig bild av att tillströmningen av konsumenter som privatleasar sker från de yngre ålderskategorierna medan man i de högre åldersgrupperna kvarstår mer i ett traditionellt bilägande. De yngre kategorierna tenderar till att välja en ny privatleasad bil, kanske istället för en begagnad bil med traditionellt ägande. I åldern 26-35 år väljer mer än 50 procent privatleasing.


 

Fördelningen av privatleasingbilar i landet

De tre storstadsregionerna har högre andel privatleasing relativt sin andel av privatregistrerade bilar vilket till viss del stärker uppfattningen att storstadsbon har tagit till sig den här produkten mer än vad man gjort ute i landet.

 

Slutanalyser

En ökad andel av all nybilsförsäljning till privatperson går via kanalen privatleasing och den största delen av ökningen går att se bland yngre kunder från storstadsområden. Förutsatt en fortsatt gynnsam konjunktur för begagnade bilar ser jag inga tecken på att produkten kommer att bli väsentligt dyrare och att den därmed skulle tappa andelar säger Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF.

Det har blivit en smidig och lyckosam produkt där både konsumenter och återförsäljare har lärt sig att dra nytta av de fördelar som finns och framförallt sett till att hitta en variant på bilinnehavet som är bekymmersfritt och tryggt.
Det är tydligt att vissa märken valt att satsa hårdare än andra för att bygga den kanske första relationen, via privatleasing, med bilägaren. Och om det är en köpare som då kanske fortsätter med samma märke ytterligare några framtida bilbyten så ökar värdet av den affärsrelationen rejält för den återförsäljaren och det bilmärket.

MRF gav under hösten 2017 ut broschyren ”Att tänka på när du leasar bil”. Broschyren är framtagen för att ge en bra information till de som funderar på att skaffa en privatleasad bil eller precis har gjort det. I broschyren beskrivs bland annat vad kunden ansvarar för, villkor i leasingavtalet som är viktiga att känna till och information inför återlämnandet. Andra halvan av broschyren innehåller exempel med bilder på vad som är normalt och onormalt slitage efter den vanligaste innehavstiden tre år och 4 500 mil. Arbetet har skett tillsammans med många parter på marknaden och broschyren har fått stor efterfrågan. ”Att tänka på när du leasar bil” finns att läsa på vår hemsida.

MRF Privatleasingstatistik per 201806

Statistiken är framtagen baserad på material från vroom.


Lars Lieberg
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 14
Skicka ett mejl till Lars